Zorg bij dementie

Wat is dementie?
Veel soorten dementie beginnen met geheugenklachten. Dit ontstaat meestal geleidelijk. Later komen er andere klachten bij op het gebied van taal, handelen, plannen en organiseren. Het dagelijks functioneren wordt moeilijker. Vooral in de beginfase, als er zorgen zijn over het geheugen, is begeleiding vaak gewenst.
Als bij u of bij uw naaste de diagnose dementie is gesteld, of als er een sterk vermoeden is van dementie en u zelfstandig woont, dan kunt u ondersteuning krijgen van onze wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige staat mensen met dementie en hun naasten met raad en daad bij in de thuissituatie.

875[1]

Advies
U kunt bij de wijkverpleegkundige van Markenheem terecht met vragen over vergeetachtigheid of dementie.  Zij denkt mee, adviseert, helpt keuzes maken en regelt zorg. De wijkverpleegkundige begeleidt u en mantelzorgers bij het ziekteproces. Dit gebeurt in nauw overleg met de huisarts en andere hulpverleners.
Als het nodig blijkt dan kan de wijkverpleegkundige op korte termijn starten met begeleiding op maat. Markenheem heeft hiervoor geen wachttijd. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 0314 – 37 79 12 of via wijkverpleging@markenheem.nl

Kosten

In principe vergoedt de zorgverzekering de kosten uit de basisverzekering. De wijkverpleegkundige kan voor u uitzoeken of de zorg daadwerkelijk vergoed wordt.

Hulp en ondersteuning van Markenheem
Partners en familieleden spelen een belangrijke rol bij de zorg voor mensen met dementie. Soms kan dit tot overbelasting leiden. Ondersteuning van mantelzorgers is daarom belangrijk om de draagkracht te vergroten. Markenheem biedt diensten ter ondersteuning van mantelzorgers aan zoals de voorziening dagactiviteit. Kijkt u voor onze mogelijkheden bij onze zorg en diensten.

Ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Markenheem participeert in het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek. Dit Kennisnetwerk wil door samenwerking, kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen professionele en informele zorgaanbieders de zorg voor kwetsbare ouderen zodanig verbeteren dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven en sociale participatie. Voor meer informatie, bezoek de website van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen.