Voor langer zelfstandig wonen met zorg

Wilt u zelfstandig blijven wonen met passende zorg en dienstverlening? Met het Volledig Pakket Thuis |(VPT) of ons Modulair Pakket Thuis (MPT) bent u van alle gemakken voorzien! Deze pakketten bieden wij aan in de aanleuncomplexen rondom De Bleijke, Hyndendael en Schavenweide en woningen nabij alle woonzorgcentra van Markenheem.

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) omvat alle geplande en ongeplande zorg en begeleiding zoals die ook in een verzorgingshuis geboden wordt. De persoonlijke verzorging (hulp bij het wassen of douchen, aan- en uitkleden en het naar bed gaan) en verpleging ontvangt u op basis van de vastgestelde zorgzwaarte. Daarnaast kunt u gebruik maken van allerlei diensten zoals maaltijdvoorziening, huishoudelijke hulp en recreatieve activiteiten. Wij maken concrete afspraken met u over de zorg en dienstverlening. Wij gaan uit van uw wensen. Op basis daarvan bekijken we samen met u hoe we het pakket aan diensten voor u het beste kunnen samenstellen. Uiteraard kan een familielid of mantelzorger bij het gesprek aanwezig zijn. Als u besluit gebruik te maken van het VPT, dan worden de afspraken over de te leveren zorg en diensten in een overeenkomst vastgelegd. Met het VPT blijft u zelfstandig in uw eigen woning of appartement wonen, waarvoor u zelf de woonlasten betaalt.

Met het Modulair Pakket Thuis (MPT) krijgt u thuis zorg, vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een MPT kiest u welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat u zorg zelf gedeeltelijk wilt inkopen met een persoonsgebonden budget. De mogelijke onderdelen van het zorgpakket zijn wijkverpleging, begeleiding (individueel en/of dagbesteding), vervoer naar de dagbesteding en huishoudelijke hulp. Bij het MPT spreekt u af welke zorg u van de zorgaanbieders krijgt, en welke zorg door mantelzorgers wordt verleend.
Omdat u thuis blijft wonen regelt u bepaalde zaken nog zelf zoals maaltijden, gebruikelijke voorzieningen (waskosten, energiekosten, telefoon e.d.); huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg, algemene voorzieningen uit de Wmo etc.
U ontvangt een modulair pakket thuis onder bepaalde voorwaarden: U kunt thuis verantwoorde en geschikte zorg kunt krijgen, u kunt bijvoorbeeld veilig en gezond thuis blijven wonen en de zorg thuis is niet duurder dan in een instelling. U heeft een indicatie voor Wlz-zorg nodig. Deze Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ.

Voor het VPT  en MPT wordt door de overheid een eigen bijdrage in rekening gebracht die afhankelijk is van uw inkomen. Medewerkers van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunnen u behulpzaam zijn bij het berekenen hiervan. Op de website www.cak.nl vindt u meer informatie.
Indien u geïnteresseerd bent in het Volledig of Modulair Pakket Thuis, dan kunt u contact opnemen met ons Bureau Woonzorgbemiddeling. Ook is het mogelijk om tijdens een persoonlijk gesprek bij u thuis of op de locatie meer uitleg te krijgen over deze vorm van zorg- en dienstverlening.