Verzorgingshuiszorg

Er kan een moment komen dat het thuis niet meer lukt. Uw behoefte aan zorg kan zo groot worden, dat u een beschermde woonomgeving nodig hebt. De woonzorgcentra van Markenheem hebben een gezellige woonomgeving, waar u zelf bepaalt hoe u leeft. U houdt zelf de regie over uw dagindeling en uw activiteiten. Uw eigen comfortabele appartement biedt alle privacy die u wenst. U ontvangt de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Die zorg komt van medewerkers met een uitstekend gevoel voor uw wensen en uw interesses. Wat u zelf kunt, blijft u gewoon zelf doen en waar u hulp nodig heeft, helpen wij u, 24 uur per dag, zeven dagen per week. In samenspraak met u en uw mantelzorger stemt onze contactverzorgende de zorg met u af. Er is een ruim aanbod aan activiteiten, maar u bepaalt zelf of u daaraan mee wilt doen. Als u behoefte krijgt aan meer structuur in de dag dan bieden wij opvang en begeleiding. In groepsverband geven we dan extra aandacht aan gezelligheid en een aantrekkelijke dagindeling. Daarbij wordt training van lichaam en geest uiteraard niet vergeten.

Dagbesteding intramuraal
Binnen onze woonzorgcentra wordt groepsbegeleiding, ondersteuning en verzorging aangeboden. Onder leiding van een beroepskracht en enkele vrijwilligers wordt een gevarieerd programma samengesteld. Ook gebruikt u samen een warme maaltijd. Samen drinkt u koffie en er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals geheugenactivering en meer bewegen voor ouderen. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw persoonlijke behoefte en interesse.

Partner
Wij hebben op alle locaties tweepersoonsappartementen. Het is mogelijk dat u als niet-geïndiceerde partner wel bij uw geïndiceerde partner kunt wonen in een van onze woonzorglocaties.

Kortdurend verblijf / logeeropvang
Ook als u kortdurend een beschermde woonomgeving nodig heeft, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of als uw mantelzorgers tijdelijk ontlast moeten worden dan kan een kortdurend verblijf in een van onze woonzorgcentra uitkomst bieden. U woont dan tijdelijk bij ons en ontvangt precies de zorg die u nodig hebt. Net zo lang tot u het thuis weer kunt redden.

Logeren mantelzorgers
Uw mantelzorgers kunnen tegen een vergoeding blijven logeren en de maaltijd met u gebruiken.

Wachttijden
De wachttijden bedragen momenteel:
De Bleijke: 9 maanden tot 1 jaar
Croonemate: 9 maanden 1 jaar
Hyndendael: 9 maanden 1 jaar
Schavenweide : 1 jaar 1,5 jaar
De Zonnekamp tijdelijke locatie in Doetinchem: n.v.t.
De Zonnekamp nieuwbouw Zelhem (vanaf eind januari 2019) : 9 maanden tot 1 jaar.

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze verpleeghuiszorg en de wachtlijst kunt u contact opnemen met ons Bureau woonzorgbemiddeling via telefoonnummer 0314 – 37 60 10 of per e-mail: woonzorgbemiddeling@markenheem.nl