Verpleeghuis(zorg) in Hengelo en Doetinchem

Begeleid en veilig wonen
Als u dusdanige intensieve of medische zorg nodig heeft dat u niet meer zelfstandig of in een verzorgingshuis kunt wonen, kunt u terecht bij woonzorgcentrum De Bleijke in Hengelo (G), woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem en woonzorgcentrum De Zonnekamp in Zelhem. Hier bieden we somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg. In samenspraak met u en uw mantelzorger stemt onze contactverzorgende de zorg met u af.

Somatische verpleeghuiszorg
Bij chronisch lichamelijke aandoeningen ontvangt u in een plezierige en vertrouwde woonomgeving intensieve begeleiding, verzorging en behandeling en woont u in een eenpersoonsappartement met centrale activiteiten. Ook is er de mogelijkheid om te wonen in een groepswoning binnen ons woonzorgcentrum: een veilige, vertrouwde en huiselijke leefomgeving. Binnen deze groep van zes tot acht personen bieden wij de gelegenheid om samen koffie te drinken, de krant te lezen, te lunchen en te koken.  Wij bieden u een goede dag- en weekinvulling met een activiteitenprogramma en kunt u uw sociale contacten onderhouden. U beschikt over een zit-slaapkamer.

Psychogeriatrische verpleeghuiszorg
Voor cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld (dementie) hebben we een verpleegafdeling in de vorm van groepswonen. U woont in een groepswoning binnen ons woonzorgcentrum: een veilige, vertrouwde en  huiselijke leefomgeving. Binnen deze groep van zes tot acht personen bieden wij de gelegenheid om samen koffie te drinken, de krant te lezen, te lunchen en te koken.  Wij bieden u een goede dag- en weekinvulling met een activiteitenprogramma en kunt u uw sociale contacten onderhouden. U beschikt over een zit-slaapkamer.

Dagbesteding intramuraal
Binnen onze woonzorgcentra wordt groepsbegeleiding, ondersteuning en verzorging aangeboden. Onder leiding van een beroepskracht en enkele vrijwilligers wordt een gevarieerd programma samengesteld. Ook gebruikt u samen een warme maaltijd. Samen drinkt u koffie en er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals geheugenactivering en meer bewegen voor ouderen. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw persoonlijke behoefte en interesse.

Partner
Wij hebben op alle locaties tweepersoonsappartementen. Het is mogelijk dat u als niet-geïndiceerde partner wel bij uw geïndiceerde partner kunt wonen in een van onze woonzorglocaties.

Logeren mantelzorgers
Uw mantelzorgers kunnen tegen een vergoeding blijven logeren en de maaltijd met u gebruiken.

Wachttijden
De wachttijden bedragen momenteel:
De Bleijke verpleeghuis: 9 maanden tot 1 jaar
Schavenweide verpleeghuis: 1 jaar tot 1,5 jaar
De Zonnekamp tijdelijke locatie in Doetinchem: binnen 3 maanden
De Zonnekamp nieuwbouw Zelhem (vanaf eind januari 2019) : 9 maanden tot 1 jaar.

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze verpleeghuiszorg en de wachtlijst kunt u contact opnemen met ons Bureau woonzorgbemiddeling via telefoonnummer 0314 – 37 60 10 of per e-mail: woonzorgbemiddeling@markenheem.nl