Vertrouwde zorg aan huis in de Achterhoek

U wenst zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Dan kunt u een beroep doen op thuiszorg van Markenheem.Wij werken met kleine teams zodat het aantal verschillende medewerkers dat bij u langskomt beperkt blijft tot een klein aantal vaste zorgverleners.

Onze verzorgenden en wijkverpleegkundigen kunnen u helpen als het gaat om het verzorgen en verbinden van een wond, het toedienen van medicijnen en andere verzorgende en verpleegkundige handelingen bij u thuis. In samenspraak met u en uw mantelzorger stemt onze wijkverpleegkundige de zorg met u af. Wij hebben een team dat ook zeer specialistische verpleegkundige zorg biedt. En als het nodig is komen we ook ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend. Ook als u dat extra steuntje in de rug of begeleiding bij de dagelijkse bezigheden en taken nodig heeft, staan we voor u klaar. Activiteiten die normaal gesproken bijna vanzelf gaan zoals wassen en aankleden, eten en drinken, gaan soms niet meer zo gemakkelijk. Onze verzorgenden helpen u dan bij uw dagelijkse lichamelijke verzorging bij u thuis. Als het nodig is 7 dagen per week en 24 uur per dag. Dit betekent dus dat u ook nachtzorg kunt krijgen. Wij bieden hulp in uw huis voor bijvoorbeeld schoonmaken, het opmaken van uw bed of het wassen en strijken van uw kleding.

 

DSC_7553

De Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT)

In 2015 en 2016 geeft het Rijk extra geld aan gemeenten voor (extra) huishoudelijke hulp en voor (extra) persoonlijke diensten. Het extra geld van het Rijk heeft de naam Huishoudelijke Hulp Toelage. De afkorting hiervan is HHT. Gemeenten moeten de HHT gebruiken voor mensen die tot de doelgroep van de Wmo 2015 behoren zoals mensen die nu al (huishoudelijke) ondersteuning uit de Wmo krijgen, mensen vanaf een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 70 of 75 jaar en ouder en soms mantelzorgers die zorgen voor een ziek of hulpbehoevend familielid of vriend.
Gemeenten beslissen zelf hoe hoog de eigen bijdrage van hun inwoners is en welke mensen (extra) huishoudelijke hulp kunnen aanvragen. In de meeste gemeenten bepalen mensen zelf voor welke klussen ze de extra huishoudelijke hulp gebruiken. Denk aan de grote schoonmaak, het schoonmaken van de zolder, de ramen lappen of boodschappen doen. Bel voor meer informatie naar 0314 – 37 79 10

Aanvraag thuiszorg

Wanneer u per direct zorg nodig heeft, dan gaan we dat vanzelfsprekend regelen. Dit heet spoedzorg en de indicatie wordt met terugwerkende kracht aangevraagd. Dit vraagt Thuiszorg Markenheem voor u aan.
Voor persoonlijke verzorging, verpleging en/of algemene individuele begeleiding kunt u een indicatie aanvragen bij onze wijkverpleegkundige.
Voor meer informatie over onze thuiszorg kunt u contact opnemen met onze Thuiszorg  op telefoonnummer 0314 – 37 60 10 of per e-mail: woonzorgbemiddeling@markenheem.nl

Voor HHT en begeleiding kunt u een indicatie via de gemeente (WMO) aanvragen. Bel voor meer informatie naar 0314 – 37 79 10