Specialistische zorg

Als u zolang mogelijk thuis wilt wonen maar specialistische verpleging nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de VTH-dienst van Markenheem. Bij de VTH (verpleegtechnisch handelen) -dienst werken deskundige, goed opgeleide verpleegkundigen met ziekenhuis- en thuiszorgervaring.

DSC_0024

Specialistische verpleging aan huis

Bijna alle zorg die in het ziekenhuis wordt gegeven is ook thuis mogelijk. We beschikken daarvoor over een team met specialistische kennis. Dit team van verpleegkundigen is tussen 8.30 en 22.00 uur, 7 dagen per week, oproepbaar. De verpleegkundigen verrichten specialistische verpleegtechnische handelingen en coördineren en begeleiden deze zorg. Zij werken nauw samen met andere zorgverleners zoals huisartsen en behandelend specialisten. Voor ziekenhuisverplaatste zorg of om de laatste levensfase (palliatieve zorg) zo waardig mogelijk te laten verlopen, kan een beroep worden gedaan op de VTH-dienst.

Het team is onder andere inzetbaar voor :
• Specialistische wondbehandeling.
Palliatieve zorg.
• Katheterzorg, incontinentie- en stomazorg.
• Pijnbehandeling en pijnbestrijding.
• Zorg rondom de psychogeriatrische zorgvrager
• Verwisselen van neus- of maagsonde, medicatietoediening via sonde.
• Advies, instructie en voorlichting.

Meer informatie?
Voor vragen of consulten is de VTH-dienst van Markenheem bereikbaar op telefoonnummer 06 – 122 463 56.