Specialistische zorg

Specialistische zorg intramuraal
Markenheem is gespecialiseerd in ouderenzorg maar in onze locaties is eveneens plek voor ouderen met een specialistische zorgvraag.
Als u een psychiatrische beeld heeft en uw beperkingen toenemen door het ouder worden (Gerontopsychiatrie) en u hierdoor niet meer zelfstandig thuis kan wonen kunt u bij Markenheem terecht. In nauwe samenwerking met GGNet kunnen wij aan deze doelgroep zo lang mogelijk zo gewoon mogelijk zorg leveren. Onze ervaring is dat op onze kleinschaligere locaties deze ouderen goed op hun plek zijn. Daarnaast kunnen wij passende zorg leveren aan cliënten met Parkinson, obesitas en niet-aangeboren hersenletsel. Samen met u stellen wij een zorgplan waarbij de juiste specialisten worden ingeschakeld.
Voor deze specialistische zorg werken wij nauw samen met psychiaters, diëtisten artsen en specialisten oudergeneeskunde van onder andere GGNet, Elver en Azora.

Specialistische verpleging aan huis
Bijna alle zorg die in het ziekenhuis wordt gegeven is ook thuis mogelijk. We beschikken daarvoor over een team met specialistische kennis. Dit team van verpleegkundigen is tussen 8.30 en 22.00 uur, 7 dagen per week, oproepbaar. De verpleegkundigen verrichten specialistische verpleegtechnische handelingen en coördineren en begeleiden deze zorg. Zij werken nauw samen met andere zorgverleners zoals huisartsen en behandelend specialisten. Voor ziekenhuisverplaatste zorg of om de laatste levensfase (palliatieve zorg) zo waardig mogelijk te laten verlopen, kan een beroep worden gedaan op de VTH-dienst. Het team is onder andere inzetbaar voor :
• Specialistische wondbehandeling.
Palliatieve zorg.
• Katheterzorg, incontinentie- en stomazorg.
• Pijnbehandeling en pijnbestrijding.
• Zorg rondom de psychogeriatrische zorgvrager
• Verwisselen van neus- of maagsonde, medicatietoediening via sonde.
• Advies, instructie en voorlichting.

Meer informatie?
Voor vragen of consulten is de VTH-dienst van Markenheem bereikbaar op telefoonnummer 06 – 122 463 56.