Mantelzorg

Mantelzorgers zijn partners, kinderen, familieleden en vrienden die aan hun naaste met een chronische ziekte of handicap, meer dan alledaagse zorg verlenen, vaak voor een lange tijd en intensief. Ook als uw naaste gaat wonen in ons woonzorgcentrum, blijft u mantelzorger. De zorgtaak wordt weliswaar grotendeels door onze professionele medewerkers uitgevoerd, maar het is voor uw naaste belangrijk wanneer u hier in betrokken blijft. We vinden het daarom fijn als u hier – in overleg – een rol in blijft spelen. Bij de nieuwe, kleinschalige en persoonlijke manier van wonen en werken staat de relatie tussen bewoner, zorgverlener, mantelzorger en vrijwilliger centraal. Zo krijgt de bewoner die zorg die het beste bij hem/haar past.

Aanbod voor mantelzorgers
Mantelzorg is vaak een intensieve vorm van hulp. Mantelzorgers kunnen hoge eisen aan zichzelf stellen en hebben soms moeite om de zorgtaken over te dragen. Zij gaan soms over hun eigen grenzen heen en voelen zich dan overbelast door de zorg. Markenheem biedt mantelzorgers ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn respijtzorg, persoonsalarmering, maaltijdvoorziening, dagactiviteit en kortdurend verblijf.

In voor Mantelzorg
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Ze maken onderdeel uit van de vertrouwde omgeving van cliënten. Ons uitgangspunt is dat wij het sociaal netwerk van de cliënt ondersteunen. Zo is er het In voor Mantelzorgproject waarbij er meer aandacht wordt geschonken aan de mantelzorgers. Wij organiseren enkele malen per jaar een themabijeenkomst voor mantelzorgers waarbij informatievoorziening en lotgenotencontact centraal staat. Verder maken wij graag gebruik van uw deskundigheid en van uw kennis over uw naaste en kunt u in overleg een bijdrage leveren in de zorg aan uw naaste. Ervaring met dit project leest u hier.