Zorg voor dementerenden en hun omgeving

Wat is dementie?
Veel soorten dementie beginnen met geheugenklachten. Dit ontstaat meestal geleidelijk. Later komen er andere klachten bij op het gebied van taal, handelen, plannen en organiseren. Het dagelijks functioneren wordt moeilijker. Pas dan spreken we van dementie. Vooral in de beginfase, als er zorgen zijn over het geheugen, is begeleiding vaak gewenst. Het is soms moeilijk om iemand te overtuigen van het belang van onderzoek en om hulp te accepteren. De trajectbegeleider kan hierbij helpen.

875[1]

Helpdesk kwetsbare ouderen
U kunt hier terecht met vragen over vergeetachtigheid of dementie. Men kan er terecht voor ondersteuning en voor informatie over hulp. Als dat nodig is kan de trajectbegeleider direct starten met begeleiding op maat. De trajectbegeleider werkt samen met huisarts, klinisch geriater en andere hulpverleners.
Wilt u meer informatie over trajectbegeleiding, neem dan contact op via telefoonnummer 085 – 48 57 580 of via
trajectbegeleiding@helpdeskkwetsbareouderen.nl

Ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Markenheem participeert in het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek. Dit Kennisnetwerk wil door samenwerking, kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen professionele en informele zorgaanbieders de zorg voor kwetsbare ouderen zodanig verbeteren dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven en sociale participatie. Voor meer informatie, bezoek de website van het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen.

Hulp en ondersteuning van Markenheem
Partners en familieleden spelen een belangrijke rol bij de zorg voor mensen met dementie. Soms kan dit tot overbelasting leiden. Ondersteuning van mantelzorgers is daarom belangrijk om de draagkracht te vergroten. Markenheem biedt diensten ter ondersteuning van mantelzorgers aan zoals de voorziening dagactiviteit. Kijkt u voor onze mogelijkheden bij onze zorg en diensten.