Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Dagbesteding voor ouderen

Woont u zelfstandig en heeft u behoefte aan wat meer structuur van de dag? Dan is het bezoeken van onze dagactiviteit (dagbesteding) iets voor u. Dagactiviteit is een voorziening voor ouderen die zelfstandig wonen om het algemeen welzijn te bevorderen en een sociaal isolement te voorkomen.

Adressen dagactiviteitlocaties

Doetinchem
Croonemate
Steinlaan 50
7001 DK Doetinchem

Doetinchem
Schavenweide
Schavenweide 2
7003 EB Doetinchem

Hengelo
De Bleijke
Beukenlaan 1
7255 DK Hengelo (Gld)

Keijenborg
Maria Postel
Sint Janstraat 6
7256BC Keijenborg

Zelhem
De Zonnehoek
De Zonnekamp 1
7021 WP Zelhem

Halle
De Westerhof
Dorpsstraat 27C
7025 AB Halle

Gevarieerd programma
Op onze locaties De Bleijke, Croonemate,  Schavenweide en De Zonnekamp ontvangt u individuele begeleiding en groepsbegeleiding in dagdelen of hele dagen. Onder leiding van een beroepskracht en enkele vrijwilligers wordt een gevarieerd programma samengesteld. Ook gebruikt u samen een warme maaltijd. Samen drinkt u koffie en er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals geheugenactivering en meer bewegen voor ouderen. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw persoonlijke behoefte en interesse.
Als u psychogeriatrische problemen heeft (die betrekking kunnen hebben op het geheugen, de oriëntatie en het handelen), dan kunt u ook de dagactiviteit bezoeken. Binnen onze woonzorgcentra wordt specifiek hiervoor groepsbegeleiding, ondersteuning en verzorging aangeboden.  Op deze groep zijn een activiteitenbegeleider en een verzorgende werkzaam. Het team krijgt begeleiding van een specialist ouderengeneeskunde voor wat betreft de inhoud van de zorg en begeleiding die aan de bezoekers wordt geboden.

Gebruik maken van de dagactiviteit
Voor het bezoeken van de dagactiviteit heeft u een geldige indicatie van uw gemeente nodig. U kunt dit zelf aanvragen bij uw gemeente.

Meer informatie
Welke vorm van dagactiviteit er op welke locatie te bezoeken is, kunt u opvragen bij Woonzorgbemiddeling. Ook voor overige informatie over onze dagactiviteit kunt u contact opnemen met woonzorgbemiddeling via telefoonnummer 0314 – 37 60 10 of e-mail: woonzorgbemiddeling@markenheem.nl

Dagactiviteit Ouderen Speciaal

Markenheem en GGNet hebben geconstateerd dat er naast de reguliere dagactiviteit behoefte is aan een activiteit voor oudere cliënten met een psychogeriatrische en/of psychiatrische problematiek die een intensieve begeleidingsbehoefte hebben. Voor meer informatie hierover klikt u op deze pagina.

Dagactiviteit in Keijenborg, Zelhem en Halle

Niet alleen op onze woonzorglocaties in Doetinchem en Hengelo (Gld) kunt u naar de dagactiviteit maar ook in de plaatsen Keijenborg, Zelhem en Halle heeft Markenheem gezellige groepsruimten gecreëerd waar op verschillende dagen dagactiviteit wordt georganiseerd. Ook zijn er mogelijkheden indien u geen indicatie heeft, om tegen betaling aan te schuiven voor een kop koffie, een gezellige activiteit en samen de maaltijd te nuttigen. Kortom, een gezellig samenzijn staat voorop.