Dagactiviteit Ouderen Speciaal

Markenheem en GGNet hebben geconstateerd dat er naast de reguliere dagactiviteit behoefte is aan een activiteit voor oudere cliënten met een psychogeriatrische en/of psychiatrische problematiek die een intensieve begeleidingsbehoefte hebben.

Samen de dag door
De dagactiviteit ondersteunt de cliënt om zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit zorgaanbod voorziet in het zolang mogelijk handhaven van een zelfstandige manier van wonen en leven van cliënten met psychiatrische problematiek. Daarnaast het ontlasten van de naaste omgeving, waardoor de zorg zo lang mogelijk volgehouden kan worden. En ook bevordert dit aanbod de kwaliteit van leven en maatschappelijke integratie van de ouderen.

 

Voor wie?
De dagactiviteit is bedoeld voor ouderen in de gemeente Doetinchem met een intensieve begeleidingsbehoefte ten gevolge van een psychiatrische stoornis. Om in aanmerking te komen hebben cliënten een indicatie nodig, afgegeven door de gemeente. De teammanager zorg van Markenheem, locatie Schavenweide, is u graag van dienst bij het adviseren over de aanvraag.

Het dagprogramma
Het dagprogramma wordt afgestemd op het behandel- en zorgplan dat door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de verzorgende of activiteitenbegeleider in overleg met de bezoeker en diens contactpersoon wordt opgesteld. De cliënt neemt deel aan groepsactiviteiten, maar ook activiteiten afgestemd op de persoonlijke behoefte worden aangeboden.

Wanneer en waar?
De dagactiviteit wordt op maandag t/m zaterdag aangeboden in dagdelen tussen 9.30 tot 16.30 uur. De groepsgrootte is maximaal 8 cliënten, degenen die twee dagdelen op één dag deelnemen, krijgen een warme maaltijd tussen de middag. De dagactiviteit vindt plaats in een recreatieruimte van Woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem.

Gebruik maken van de dagactiviteit ouderen speciaal
Voor het bezoeken van de dagactiviteit heeft u een geldige indicatie van uw gemeente nodig. U kunt dit zelf aanvragen bij uw gemeente.

Informatie
Voor meer informatie over de dagactiviteit ouderen speciaal kunt u contact opnemen met de teammanager Schavenweide, telefoonnummer 0314 – 33 36 51.