Acute care unit (ACU)

Ondanks zorg van partners of kinderen, preventie via huisarts of wijkverpleging komen er jaarlijks ruim 300.000 kwetsbare ouderen onnodig op de spoedeisende hulp of in een ziekenhuisbed. Vaak blijkt er geen medisch specialistische zorg nodig te zijn, maar gaat het om een incident waardoor de reeds wankele zelfredzaamheid tijdelijk te kort schiet. Voor deze kwetsbare ouderen biedt de Acute care unit spoedzorg. Patiënten kunnen 24 uur per dag via de huisarts of de spoedeisende hulp worden aangemeld.

Onder regie van een specialist ouderengeneeskunde vindt in een periode van maximaal 12 dagen diagnostiek en behandeling plaats door een team van ervaren professionals, waarbij nauw wordt samengewerkt met familieleden, huisarts, thuiszorg of andere zorgverleners. De Acute care unit is dan ook een samenwerking van Azora, Graafschap College, Huisartsenzorg Oude IJssel, Markenheem, Menzis, Sensire, Slingeland Ziekenhuis en het Zorgkantoor. Hierna gaat de cliënt, eventueel met een advies voor vervolgbehandeling, terug naar huis.

Wanneer kunt u terecht op een ACU?

  • Er is acute care- en of cure problematiek.
  • De oorzaak/diagnose voor acute achteruitgang is onduidelijk.
  • Er is een tijdelijke opname voor observatie, diagnostiek en behandeling nodig.
  • Geen medisch specialistische behandeling in een kliniek noodzakelijk.
  • Er is perspectief op terugkeer naar huis.

Is er een noodzaak tot medisch specialistische behandeling, een behandeling binnen GGZ of een indicatie (of het vermoeden van) van Wlz waardigheid of gesloten PG setting nodig, dan kunt u niet terecht op een Acute care unit.

Aanmelden of vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de cliëntadviseurs van Azora via telefoonnummer 0315 - 33 82 22.

Het aanmelden van cliënten verloopt via de huisarts of vanuit de spoedeisende hulp (SEH). In de thuissituatie zijn de cliënten bij voorkeur via het GZO-model en in nauwe samenwerking met het Ambulant Team Ouderengeneeskunde (ATO) in kaart gebracht. De Acute care unit biedt spoedzorg. Aanmelden kan dus 24 uur per dag en 7 dagen per week. Neemt u daarvoor contact op met Coördinatiepunt Kortdurend Verblijf (CKV) bij NAAST: 0314 - 35 77 66.

De medewerker van het CKV doet een eerste uitvraag en verbindt, bij een mogelijke opname voor de Acute care unit, door met de cliëntadviseur van Azora (binnen kantoortijden) of een Specialist Ouderengeneeskunde (buiten kantoortijden).

Wat is nodig?

  • Omschrijving van de problematiek & relevante medische informatie
  • Informatie over vooronderzoeken
  • Eventuele behandelbeperking
  • Medicatie + actueel medicatieoverzicht
  • Zorgverzekeringspas en geldig identiteitsbewijs
Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!