Markenheem Akademie

Markenheem zet actief in op de kwaliteit van haar medewerkers. We leiden eigen medewerkers op binnen de Markenheem Akademie en bieden leerlingen de mogelijkheid stage te lopen en we hebben een aantal leer-arbeidsplaatsen.

Markenheem Akademie
Eigen medewerkers leiden we op binnen de Markenheem Akademie. We gaan hier uit van het principe dat iedereen een leven lang leert en dat je in het uitoefenen van een functie altijd geschoold / bijgeschoold dient te worden om kwaliteit te kunnen bieden aan onze cliënten. Want het leveren van kwalitatieve zorg op maat is immers vakmanschap. Alle medewerkers volgen dan ook verplicht met enige regelmaat een opleiding of cursus.

 

Stageplaats
Voor stages werken we veel samen met het Graafschap College in Doetinchem en het Rijn-IJssel College in Arnhem. Incidenteel lopen ook leerlingen van andere opleidingen stage bij ons. Markenheem heeft een vast aantal stageplaatsen en is erkend als leerbedrijf door Calibris, ECABO en Kenwerk. Zie bovenstaand filmpje voor informatie over stage lopen bij Markenheem.

Leerafdelingen – BOL
Een bijzondere variant om stage te lopen is onze leerafdeling. Deze zijn bestemd voor BOL-stagiairs met een zorgopleiding (niveau 2 of 3). De leerafdeling bevindt zich in woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem. Op de leerafdeling worden leerlingen van het Graafschap College of een andere ROC gedurende een periode van 5 of 10 maanden opgeleid tot zelfstandige functionarissen. De stagiairs worden begeleid door werknemers van Markenheem die gekwalificeerd zijn als werkbegeleiders. Het onderwijs op de leerafdeling wordt één middag per week verzorgd door een docent van het Graafschap College. Plaatsing op de leerafdeling verloopt via het ROC.

Leerarbeidsplaatsen – BBL
Markenheem biedt de opleidingsvariant BeroepsBegeleidende Leerweg voor verzorgenden aan. Hier leiden we onze eigen toekomstige werknemers op. Er zijn helaas geen BBL-plaatsen voor verzorgende nivo-3 en verpleegkundigen nivo-4 beschikbaar. Het Graafschap College geeft de opleiding inhoudelijk vorm en begeleidt de leerlingen vanuit de opleiding. Een werk- en praktijkbegeleider van Markenheem begeleidt de BBL-leerling op hun leer-arbeidsplaats.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze opleidingsfunctionaris via telefoonnummer 0314 – 37 60 10 of via e-mail: hrm@markenheem.nl