Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Wijkleercentrum

Zorg verlenen leer je in de praktijk, in het wijkleercentrum.

Het Graafschap College heeft met verschillende zorgorganisaties, waaronder Markenheem, een nieuwe vorm van praktijkgericht onderwijs ontwikkeld. Markenheem heeft een wijkleercentrum ingericht bij onze locaties Schavenweide, Croonemate, De Zonnekamp en De Bleijke, en in samenwerking met de Gouden Leeuw Groep in Hummelo. Elk wijkleercentrum kent een wijkdocent. Zij fungeren als begeleider en coach voor de studenten van de beroepsopleidende leerweg (BOL-variant). Ook de studenten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-variant) kunnen gebruik maken van het wijkleercentrum. Samen leren ze van en met elkaar.