Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Leren en ontwikkelen

Markenheem zet actief in op de kwaliteit van haar medewerkers. We leiden eigen medewerkers op binnen de Markenheem Academie en bieden leerlingen de mogelijkheid stage te lopen en we hebben een aantal leer-arbeidsplaatsen.

Eigen medewerkers leiden we op binnen de Markenheem Academie. We gaan hier uit van het principe dat iedereen een leven lang leert en dat je in het uitoefenen van een functie altijd geschoold / bijgeschoold dient te worden om kwaliteit te kunnen bieden aan onze cliënten. Want het leveren van kwalitatieve zorg op maat is immers vakmanschap. Alle medewerkers volgen dan ook verplicht met enige regelmaat een opleiding of cursus.

Voor stages werken we veel samen met het Graafschap College in Doetinchem en het Rijn-IJssel College in Arnhem. Incidenteel lopen ook leerlingen van andere opleidingen stage bij ons. Markenheem heeft een vast aantal stageplaatsen en is erkend als leerbedrijf door SBB. Zie onderstaande filmpjes voor informatie over stage lopen bij Markenheem.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze adviseur Leren & Ontwikkelen via telefoonnummer 0314 –  377 928 of via e-mail: hrm@markenheem.nl