Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Veelgestelde vragen wijkverpleging

Gebruiken wijkverpleegkundigen preventief een mondkapje?

Elke zorgmedewerker in de thuiszorg/WMO draagt bij de zorgverlening dan wel huishoudelijke zorg een chirurgisch mondneusmasker.

Ik maak me zorgen over de corona epidemie en de gevolgen hiervan voor mij en mijn familie, die in het verpleeghuis woont. Kan ik mijn zorgen ergens uiten?

Ja, er voor de medewerkers en voor familieleden van cliënten, een zogenaamde corona luisterlijn. De corona luisterlijn is open gesteld van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en wordt bemenst door de psychologen van het advies-en behandelcentrum van Azora. U kunt de corona luisterlijn bereiken via telefoonnummer 0315-338260  (= telefoon­num­mer advies- en behandelcentrum). Je wordt vervolgens doorverbonden met de psycholoog.

Komt de wijkverpleging nog zorg verlenen als ik klachten heb, zoals hoesten, verkoudheid of benauwdheid?

Indien u klachten hebt die, mogelijk wijzen op besmetting met het coronavirus (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, snotterig, koorts), verzoeken wij u: Contact op te nemen met uw huisarts. Uw huisarts overlegt met u of u op het coronaspreekuur gezien moet worden of dat hij u thuis bezoekt. En de wijkverpleegkundige of uw zorgmedewerker te informeren over uw klachten. Vanaf het moment dat u verdacht bent op besmetting met het coronavirus en zeker als u besmet bent met het coronavirus, zet onze wijkverpleegkundige de voorgeschreven beschermende maatregelen bij u in. Dat betekent dat u dan geïsoleerd verpleegd zult worden in uw eigen woning, geen bezoek meer mag ontvangen en de woning niet mag verlaten. Onze zorgmedewerker zal bij binnenkomst in uw woning een beschermend pak aantrekken en gebruik maken van een mondmasker, handschoenen en een zogenaamde spatbril. Bij het verlaten van de woning trekt de medewerker de beschermende kleding weer uit. U wordt dan gevraagd om een afsluitbare vuilnisbak met zak bij de uitgang neer te zetten, waar de medewerker deze beschermende kleding in kan doen. Als u gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning, dan zal deze stopgezet worden tot u weer hersteld bent.

Bij cliënten die zich bij aanhoudende klachten niet willen laten testen wordt de thuiszorg stop gezet ter bescherming van de medewerkers.

Krijg ik nog zorg als de wijkverpleegkundige klachten heeft?

Nee, Medewerkers werkzaam in de zorg, dagactiviteit of horeca op afstand < 1,5 m, blijven thuis als er klachten zijn en melden zich gelijk aan voor een test in teststraat van Azora/Markenheem. Wanneer zij niet kunnen werken, wordt vervanging geregeld.

Verandert er iets in de zorgverlening, ook als ik geen klachten heb?

zolang wij over voldoende medewerkers beschikken gaat de zorgverlening aan u op de normale wijze door. Er kan zich de komende weken echter een situatie voordoen, waarbij (veel) medewerkers door ziekte uitvallen of elders harder nodig zijn. In een dergelijke situatie gaan wij met u in overleg om te bezien of de zorg aan u neerwaarts kan worden bijgesteld en of er wellicht tijdelijk op anderen, bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers, kan worden teruggevallen. Tevens vragen we u om tijdens de zorgmoment met zo min mogelijk mensen in de woning aanwezig te zijn.

Kan ik nog op bezoek bij mijn familielid die in een aanleunwoning woont?

Ja, het betreft de volgende woningen:

Schavenweide Bouwdeel A: alle huisnummers. Bouwdeel E: alle huisnummers. LET OP: bewoners van bouwdeel D, dus ook bewoners van de huurwoningen, vallen onder de onder categorie “bewoner”. Voor hen gelden dezelfde regels als voor de bewoners van de verpleeghuizen.

Hyndendael De woningen op Molenaarserf 2-18 even zijn aanleunwoningen, de overige adressen geldt dat zij onder de categorie “bewoner” vallen. Voor hen gelden dezelfde regels als voor onze bewoners.

De Bleijke  De woningen op de Steintjesweide (adres Steintjesweide 1-39 oneven) en Wittesweide (Steintjesweide 41-131 oneven) en De Beukelaar (Beukenlaan oneven 3-17 oneven) zijn aanleunwoning. Gebruik de eigen ingang van deze gebouwen. U mag niet binnendoor lopen. Deze route moet voor noodgevallen wel vrij blijven.

Mijn familielid woont in een aanleunwoning, kan ik hem nog ondersteunen met de boodschappen, de was en de maaltijden?

Ja, u kunt uw familielid blijven helpen met de boodschappen, het verzorgen van de was en de maaltijden.

Mag ik mijn familielid uit de aanleunwoning nog ophalen voor een wandeling of een bezoek bij mij thuis?

Ja, uw familielid kan naar buiten of bij u op bezoek.