Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Veelgestelde vragen vrijwilligers

Wat zijn de algemene maatregelen en basisregels?

 • Handen regelmatig wassen (handen wassen even effectief als alcohol)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand
 • Vermijd druktes; ontvang thuis maximaal 3 personen van een ander huishouden (exclusief kinderen tot 12 jaar) ; kom buiten met niet meer dan 4 personen bij elkaar
 • Draag in publieke binnenruimtes zoals (winkels, bibliotheek, museum enz) mondkapjes.
 • Alle vrijwilligers/mantelzorgers dragen een chirurgisch mondneusmasker type IIR, tenzij je zit op 1,5 meter afstand van elkaar. Er worden geen eigen mondneusmaskers en face shields gebruikt.
 • Vrijwilligers wordt geadviseerd de app Coronamelder te downloaden.

Is het dragen van een mondneusmaskers verplicht?

Ja, vrijwilligers die nauwe contacten hebben met cliënten ( < 1,5 m) zijn verplicht om een chirurgisch medisch mondneusmasker te dragen.

Bekijk hier de poster “Mondneusmasker instructie bezoekers

Vrijwilligers die in (on)beschermd contact geweest zijn met COVID-19 besmet persoon op werk of privé

Vrijwilligers die adequaat volledige PBM hebben gebruikt tijdens contact met besmet persoon worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek en hoeven niet in quarantaine. Een vrijwilligere die een nauw (< 1,5 m en > 15 min) of direct fysiek contact heeft gehad met COVID-19 besmet persoon (cliënt, huisgenoot, collega) zonder beschermende middelen blijft  in principe 10 dagen thuis in quarantaine. Gedurende deze 10 dagen alert zijn op, klachten. Bij klachten direct testen. Vrijwilligers die na een nauw onbeschermd contact in quarantaine zijn gegaan en na 5 dagen nog geen klachten hebben kunnen vanaf 01-12-2020 getest worden (PCR test via GGD). Indien de test negatief is kan de vrijwilliger uit quarantaine.Ja, vrijwilligers die nauwe contacten hebben met cliënten ( < 1,5 m) zijn verplicht om een chirurgisch medisch mondneusmasker te dragen.

Inzet vrijwilligers?

Vrijwilligers kunnen op afdelingsniveau weer ingezet worden (volgens projectplan inzet vrijwilligers). Vrijwilligers dragen een chirurgisch medisch mondneusmasker, tenzij je zit op 1,5 meter afstand van elkaar. Er worden geen eigen mondneusmaskers en face shields gebruikt.

Vrijwilligers komen op 1 afdeling of op 1 locatie per dag.

Vrijwilligers blijven thuis als ze zelf COVID-achtige klachten hebben of in hun huishouden iemand hebben met die klachten. Vrijwilligers die klachten hebben laten zich testen.

De vrijwilliger meldt de afdeling als hij/zij klachten van COVID-19 heeft en vanaf 2 dagen voorafgaand aan ontstaan klachten op de afdeling is geweest.

Na doormaken van COVID-19 besmetting moet de vrijwilliger minstens 24 uur symptoomvrij zijn en mag pas weer op de afdeling komen minimaal 7 dagen na start symptomen.

Vrijwilligers die terugkeren uit een risicogebied met label oranje of rood komen na terugkeer 10 dagen niet op bezoek (thuis quarantaine)Ja, vrijwilligers die nauwe contacten hebben met cliënten ( < 1,5 m) zijn verplicht om een chirurgisch medisch mondneusmasker te dragen.

Wanneer moet ik thuis blijven en me laten testen?

Vanaf 1 juni moet iedereen met één of meer van de volgende klachten thuisblijven en zich laten testen:

 • verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • Je blijft bij klachten thuis in quarantaine in afwachting van de uitslag van de test.
 • Je meldt de afdeling als je deze klachten van COVID-19 krijgt en vanaf 2 dagen voorafgaand aan ontstaan klachten vrijwilligerswerk heeft gedaan.
 • Na doormaken van COVID-19 besmetting moet de vrijwilliger minstens 24 uur symptoomvrij zijn en mag pas weer starten met het vrijwilligerswerk minimaal 7 dagen na start symptomen.

Moet ik in quarantaine bij terugkeer uit een risicogebied met label oranje of rood?

Als je terugkeert uit een risicogebied met het label oranje of rood ga je na aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine thuis. Bij klachten gelijk testen

Moet ik thuis blijven als mijn huisgenoot positief getest is?

Ja, je blijft ook thuis 10 dagen in quarantaine bij besmetting met COVID-19 van huisgenoot (positief getest).

Is vrijwilligerswerk binnen Markenheem weer mogelijk?

Op basis van ervaringen van de afgelopen periode en de richtlijnen van het RIVM zijn uitgangspunten beschreven, die het nieuwe normaal vormen voor de inzet van vrijwilligers. Zolang er nog geen vaccin of een goede behandeling voor het coronavirus is, werken we vanuit deze uitgangs­punten:

 • Locaties zijn ingedeeld in compartimenten. Medewerkers en vrijwilligers blijven zoveel mogelijk binnen hun compartiment.
  • De locaties zijn in kleinere delen georganiseerd, waardoor op het moment van be­smet­ting een compartiment kan worden afgesloten. Voor bewoners, mede­wer­kers en vrijwilligers uit andere compartimenten hoeven vervolgens geen drastische maat­regelen getroffen te worden zonder dat ze een groot risico lopen besmet te worden.
  • Koffiemomenten voor vrijwilligers vinden plaats binnen het compartiment.
  • Vrijwilligers nemen de kortste route naar compartiment en bewoner.
  • Vrijwilligers van de dagactiviteit vanuit de Wmo, vallen onder compartiment dagactiviteit.
 • Vrijwilligers registreren zich bij binnenkomst met naam en telefoonnummer.
 • Vrijwilligers dragen een medisch mondneusmasker wanneer zij door hun werkzaamheden geen 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Vrijwilligers ondersteunen (bij voorkeur) meerdere keren per week.
  • Op deze manier wordt efficiënt omgegaan met het aantal vrijwilligers in de locatie. Hoe minder mensen in de locatie aanwezig zijn, hoe kleiner de kans op verspreiding van het coronavirus.
  • Vrijwilligers zijn vaker op de locatie. Omdat vrijwilligers de bewoners, de medewerkers en de organisatie beter leren kennen, zal de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren.
 • Vrijwilligers zijn vrij van klachten die kunnen duiden op COVID-19 zoals beschreven door het
  • Vrijwilligers die behoren tot de kwetsbare doelgroepen (dus ook vrijwilligers boven de 70 jaar) zijn welkom. Wel blijft voorzichtig­­heid geboden en is het extra belangrijk om goed afstand te bewaren.
 • Vrijwilligers ondersteunen bij taken en activiteiten die gebaseerd zijn op de wensen van de bewoners.
  • Deze wensen worden duidelijk door in gesprek te zijn met de bewoners op basis van de methodiek uit Positieve Gezondheid.
  • Wanneer bewoners activiteiten in groepsverband willen, gebeurt dit in kleine groepjes met bewoners uit hetzelfde compartiment.
 • Vrijwilligers ondersteunen bij momenten die te maken hebben met horeca.
 • Vrijwilligers nemen de taken van mantelzorgers niet over. Zij ondersteunen bewoners wel, bij afwezigheid van mantelzorgers.
 • Mantelzorgers zijn betrokken bij de zorg en ondersteuning van hun naasten, terwijl deze familieband bij vrijwilligers doorgaans niet de reden is voor het aanbieden van hulp.

Thuisquarantaine:

 • Vrijwilligers gaan in thuisquarantaine bij klachten en laten zich testen. Bij een positieve test 10 dagen in quarantaine.
 • Vrijwilligers die uit een risicogebied komen met label oranje/ rood gaan 10 dagen in thuis quarantaine en komen niet in het verpleeghuis.
 • Vrijwilligers blijven 10 dagen thuis als een huisgenoot positief getest is.
 • Vrijwilligers die klachten hebben en 2 dagen voor ontstaan van de klachten in het verpleeg- of verzorgingshuis zijn geweest moeten dit melden bij zijn aanspreekpunt.