Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Veelgestelde vragen vaccinatie

Update AstraZeneca

Op basis van nieuwe informatie komt de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG tot het advies om, uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, het toedienen van het AstraZeneca-coronavaccin te pauzeren. Dit heeft
ook gevolgen voor de vaccinatie van zorgmedewerkers.
Voor de belangrijkste vragen en antwoorden over deze tijdelijke pauze voor het AstraZeneca-vaccin: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/tijdelijke-pauze-astrazeneca

Wanneer ben ik aan de beurt?

Een van de meeste gestelde vragen is: wanneer ben ik aan de beurt voor een vaccinatie tegen corona? Er staat nu een tool op www.coronavaccinatie.nl waar je door enkele vragen te beantwoorden, antwoord krijgt op die vraag. De tool zal de komende periode verder verfijnd worden.

In aanvulling op de bestaande infographic met de vaccinatiestrategie is er nu ook een publieksvriendelijk schema waarin staat wanneer, door wie en met welk vaccin mensen in Nederland gevaccineerd zullen worden tegen het coronavirus. Ook is er
een overzicht coronavaccinatie en medische risicogroepen toegevoegd aan de website. In dit overzicht wordt aangegeven wie er vallen onder medische hoog-risicogroepen en onder andere medische risicogroepen.

Meer informatie over 2e vaccin, afzegging GGD of informatie over het restvaccin

Beste medewerker,
Het vaccineren is in volle gang.
Medewerkers die een 1e vaccin hebben gehad van Markenheem, krijgen binnenkort de 2e inenting van Markenheem, hiervoor wordt je uitgenodigd.

Is jouw afspraak door het slechte weer afgezegd door de GGD?
Bel opnieuw en maak opnieuw een afspraak. Heb geduld want de GGD moet 40.000 afspraken verzetten.
Sta je op de wachtlijst bij de GGD dan krijg je vanzelf bericht. Duurt dit te lang dan bel GGD nogmaals.

Voor alle duidelijkheid:
Alleen medewerkers die al een vaccinatie via een restvaccin hebben ontvangen van Markenheem bij een van onze locaties, krijgen hiervan over enkele weken ook de 2e dosis. Er blijven geen restvaccins over bij de vaccinaties die binnenkort starten voor huisartscliënten.
Over het vaccineren van wijkverpleging en WMO tot nu toe nog niets bekend.
Zodra wij meer weten, laten we het direct weten.

Waarom is vaccineren belangrijk?

Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren.
Bronnen:
Actiz.nl
ggdghor.nl/thema/vaccinatie-tegen-coronavirus/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/vragenover-een-vaccin-tegen-het-coronavirus.

Is het Pfizer/BioNTech vaccin wel veilig?

Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het Europese medicijnagentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen of een vaccin tegen corona veilig en effectief is. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland. Als er enige twijfel is over de veiligheid van een vaccin, dan wordt deze niet toegelaten in Nederland. Dit geldt ook als de bijwerkingen niet opwegen tegen de werkzaamheid van een vaccin. De vaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van bijvoorbeeld spierpijn of koorts. Dat zijn bekende bijwerkingen van veel vaccinaties. De kans dat er onbekende bijwerkingen optreden na vaccinatie tegen het coronavirus is zeer klein, maar niet uit te sluiten. De Universiteit van Nederland maakte een verhelderend filmpje over de veiligheid, betrouwbaarheid en werkbaarheid van het Pfizer/BioNTech vaccin:
https://youtu.be/nWC0loLNd4k  

Wie komen er als eerste in aanmerking voor vaccinatie?

Omdat er in het begin niet genoeg vaccins voor iedereen zijn, is er een indeling gemaakt wie als eerste in aanmerking komen voor het beschikbare vaccin. De vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid is gericht op het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn. De groepen mensen die in de eerste vaccinatie fase als eerste worden gevaccineerd zijn:
• Zorgmedewerkers van verpleeghuizen
• Zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg
• Zorgmedewerkers wijkverpleging en WMO-ondersteuning
• Bewoners verpleeghuizen en kleinschalige locaties
• Mensen met een verstandelijke beperking in een instelling.
Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wiekrijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer
Tijdlijn:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/12/17/tijdlijn-start-coronavaccinaties/201217_tijdlijn_vaccin.pdf.

Zorgmedewerkers worden als eerste gevaccineerd. Wie vallen daaronder?

Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten komen in aanmerking voor een vaccinatie tegen COVID-19. Stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder. Als eerste worden zorgmedewerkers die direct client contact hebben binnen de verpleeghuiszorg
uitgenodigd, kort daarna medewerkers werkzaam binnen de wijkverpleging en Wmo ondersteuning.

Komen mantelzorger en vrijwilligers nu ook al in aanmerking voor een vaccin?

Vrijwilligers vallen onder fase 3.
FASE 1 – Intramuraal:
Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen vaccineren. (inclusief stagiaires, ZZP-ers en uitzendkrachten)
FASE 2 – Wijkverpleging en WMO
Zorgmedewerkers in de wijkverpleging en WMO- ondersteuning. Zodra meer bekend is wanneer deze fase begint, ontvangen de medewerkers in de wijkverpleging en WMO een mail / brief van Markenheem.
Overige medewerkers en vrijwilligers zullen een oproep krijgen van de GGD of als je onder een risicogroep valt van de huisarts.

Mantelzorgers zijn voor het vaccinatieprogramma geen aparte doelgroep. Zie hiervoor het algemene vaccinatieprogramma. 

Waar kunnen zorgmedewerkers zich laten vaccineren en hoe verloopt dit proces?

Zorgorganisaties nodigen hun medewerkers uit om zich te laten vaccineren. In de uitnodigingsbrief, die vanaf 4 januari kan worden verstuurd en die op naam van de medewerkers staat, is een centraal telefoonnummer vermeld. Medewerkers kunnen een afspraak maken bij één van de 25 GGD locaties in Nederland. Het gaat daarbij om twee afspraken: een afspraak voor een eerste vaccinatie en een afspraak voor een tweede vaccinatie drie weken later. Lees hier alle veelgestelde vragen aan de GGD

Vaccineren is vrijwillig. Geldt dit ook voor zorgmedewerkers?

Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen, dus ook zorgmedewerkers, heeft grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten) en er is geen wet die een
inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat de vrije keuze van zorgmedewerkers om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt. Arbeidsrechtelijke consequenties als vaccinatie wordt geweigerd, zijn op dit moment dan ook niet aan de orde. Zorgmedewerkers kunnen met het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nog steeds hun eigen werk verrichten. Bron: ActiZ 

Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nog nodig als je gevaccineerd bent?

Het gebruik van PBM blijft vooralsnog nodig. De werkgever zal, ongeacht de keuze van een werknemer om zich wel/niet te laten vaccineren, voldoende maatregelen en voorzieningen moeten treffen ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting met COVID-19. De werknemer zal, zolang niet helder is dat met het Pfizer-vaccin besmetting van anderen wordt voorkomen, nog steeds, volgens de richtlijn(en) van het RIVM, met PBM moeten werken.

Is vaccinatie alleen mogelijk binnen werktijd?

Wij verzoeken je deze afspraak zoveel mogelijk buiten roostertijd te plannen en hierover af te stemmen met collega’s. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de zorg aan onze cliënten gewoon doorgaat. We stellen je zoveel mogelijk in de gelegenheid om je te laten vaccineren. De reistijd (maximaal 2 uur per vaccinatie) en reiskosten (via @home tegel “declaratie overig” a € 0,19) worden vergoed. Mocht je problemen hebben met vervoer naar één van de locaties, bespreek dat dan met je leidinggevende. Samen kan dan naar een oplossing gezocht worden. 

Mag een werkgever registreren of een werknemer zich heeft laten vaccineren?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich over vaccinaties (nog) niet expliciet uitgelaten. Werkgevers mogen wel weten dat een werknemer zich laat vaccineren maar mogen dit niet herleidbaar tot een persoon registreren. Het herleidbaar registreren of een werknemer zich al dan niet heeft (laten) vaccineren betreft een gezondheidsgegeven en dat valt onder bijzondere persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onder meer het verzamelen, vastleggen, opvragen, raadplegen en gebruiken van gegevens over de gezondheid in beginsel verboden en mag zelfs niet met toestemming van de werknemer. Op dit moment is er geen grondslag voor het verwerken van deze gegevens.

Welke veelgestelde vragen worden aan de GGD gesteld?

Ik heb goeie redenen om mij absoluut NIET te laten vaccineren. Wat is dan de procedure?

De vaccinatie is vrijwillig, je hoeft verder niets te doen.

Als ik me niet wil laten vaccineren heeft dit dan nog gevolgen, moet ik bv wel met mondkapje op blijven werken en kan ik mijn werk nog blijven doen?

Dit heeft voor zover we nu weten geen gevolgen. Je kan gewoon blijven werken met mondneusmasker.

Als je na de 2e vaccinatie een week verder bent en dus beschermd bent mag je dan zonder mondkapje werken

Nee, pas wanneer veel mensen gevaccineerd zijn (dus bij een hoge dekkingsgraad) kan zonder mondneusmasker gewerkt worden. Deze dekkingsgraad wordt vastgesteld door het RIVM.

Als een bewoner zich niet wil laten vaccineren, hoe gaan we hier mee om?

Pas wanneer veel mensen gevaccineerd zijn (dus bij een hoge dekkingsgraad) kan zonder mondneusmasker gewerkt worden. Deze dekkingsgraad wordt vastgesteld door het RIVM.

Hoe weten we straks of iemand zich wel of niet heeft laten vaccineren?

Dat weten we niet. Je mag bepalen of je je laat vaccineren. Over de keuze wordt niet gecommuniceerd vanwege privacyregels.

Ik ben minderjarig kan ik dan gevaccineerd worden?

Kinderen en tieners tot 18 jaar oud worden voorlopig niet gevaccineerd tegen Covid-19.

Heeft het vaccin invloed op mijn vruchtbaarheid of IVF behandeling , bron RIVM

Nee, vaccinaties en vruchtbaarheid hebben geen invloed op elkaar. Als je zwanger wil worden via IVF is het goed om met je gynaecoloog te bespreken wat een goed moment is voor de coronavaccinatie.

Kinderwens en covid-vaccin?

Gezien de huidige kennis en inzichten over deze infectieziekte wordt door de overheid geen advies gegeven om in deze tijden niet zwanger te worden.

Zwangere vrouwen en covid-vaccin?

Zwangere vrouwen met problemen aan hart of longen, of met met overgewicht, doen er toch goed aan zich tegen corona te laten vaccineren. Een werkgroep van gynaecologen, verloskundigen en experts van het RIVM komt met dat advies, dat specifiek gaat over over vaccins van Pfizer en Moderna. Ook zwangeren die veel contact hebben met mensen met corona, bijvoorbeeld vanwege hun werk in de zorg, krijgen het advies zicht te laten inenten. Daarmee wordt afgeweken van het advies tot dusver dat vrouwen die een kind verwachten beter kunnen wachten met de prik tot na de bevalling. Bekijk hier alle informatie op de website van de RIVM

Is er ook een vertaling te vinden tegen vaccinatie tegen corona?

Vertalingen in het Arabisch, Engels, Pools en Turks van de publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over vaccinatie tegen het coronavirus.  Bekijk hier alle informatie

We hebben al meerdere keer gebeld met de GGD om een afspraak te maken voor de vaccinatie. Echter hebben ze geen plek overal is het vol, behalve in Amsterdam en Groningen. Is er een mogelijkheid om op een andere manier gevaccineerd te worden. Eventueel op het werk?

Er is géén andere mogelijkheid om te vaccineren dit loopt via de GGD, Markenheem heeft géén vaccinaties tot haar beschikking en zal dit ook niet krijgen voor medewerkers.

Wat is het beleid rondom verschijnselen vanuit de vaccinatie i.r.t. werk?

Bij (milde) klachten als hoofdpijn en dergelijke kunnen de klachten 2 dagen worden gemonitord. Er mag dan niet gewerkt worden. Zijn het klachten als hoesten, benauwdheid, hoge koorts of houden de (milde) klachten langer dan 2 dagen aan laat je dan testen.