Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Veelgestelde vragen huishoudelijke hulp

Gebruiken huishoudelijke hulpen preventief een mondkapje?

Elke zorgmedewerker in de thuiszorg/WMO draagt bij de zorgverlening dan wel huishoudelijke zorg een chirurgisch mondneusmasker.

Komt mijn huishoudelijke hulp nog?

Zolang wij over voldoende medewerkers beschikken en u of de huishoudelijke hulp geen klachten hebben. Wanneer u zelf klachten heeft, verzoeken we u de huishoudelijke hulp af te bellen bij de zorgcoördinatoren. Telefoonnummer: 0314 – 377 910. Er kan zich de komende weken een situatie voordoen, waarbij (veel) medewerkers door ziekte uitvallen of elders harder nodig zijn. In een dergelijke situatie gaan wij met u in overleg om te bezien of uw huishoudelijke zorg neerwaarts kan worden bijgesteld en of er wellicht tijdelijk op anderen, bij voorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers, kan worden teruggevallen.

Houdt mijn huishoudelijke hulp rekening met de gestelde maatregelen voor corona?

Uw hulp volgt de adviezen van het RIVM en GGD. Ze schudt geen handen, wast regelmatig de handen met zeep, hoest en niest in de binnenkant van de elleboog. Gebruikt papieren zakdoekjes of tissues en gebruikt deze slechts één maal. En er is extra aandacht voor het schoonmaken van deurklinken en leuningen. Uw hulp maakt gebruik van handschoenen en desinfecterende handgel.