Tarieven en voorwaarden

De diensten die u ontvangt bij Markenheem kunnen vanuit verschillende wetten worden betaald. In verschillende gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Verblijf vanuit de Wet langdurige zorg
Uw verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft daarvoor een indicatie nodig met een zorgwaartepakket ZZP. Een Wlz-indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ. Op het Wlz-zorgkompas kunt u zien waar u recht op heeft. Heeft u een Wlz-indicatie, dan betaalt u maandelijks een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Verblijf vanuit de zorgverzekeringswet

Een kortdurend verblijf valt meestal onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Heeft u een Wlz-indicatie, dan valt uw kortdurend verblijf onder de Wlz. De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van het pakket waarvoor u verzekerd bent en of de zorgaanbieder een contract heeft met uw verzekering.

Verblijf als huurder
Ook als huurder kunt u bij ons verblijven. U betaalt dan zelf de huur van het appartement in een van onze woonzorgcentra. De geïndiceerde wijkverpleging wordt betaald door uw zorgverzekeraar.

Aanvullende diensten
U kunt ook diensten afnemen die niet vallen onder de Wlz of Zvw.

Thuiszorg
Thuiszorg kunt u op verschillende manieren aanvragen. Ook voor de betaling zijn er verschillende mogelijkheden. Persoonlijke verzorging en verpleging worden gefinancierd vanuit de Zvw. De indicatie wordt verzorgd door de wijkverpleegkundige. Ondersteunende begeleiding en huishoudelijke hulp vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarvoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Vergoeding activiteiten
Voor de volgende activiteiten geldt dat u een vergoeding moet betalen:

  • Bij het schoonhouden van uw appartement en het verschonen van beddengoed en handdoeken kunnen we u ondersteunen. Hiervoor betaalt u een vergoeding.
  • Woont u op Groepswonen, dan woont u overdag in de gezamenlijke huiskamer. Hier delen de bewoners lief en leed en eten en drinken. Daarvoor hanteren wij de huiskamerbijdrage. Iedere cliënt draagt per kwartaal een bedrag bij en Markenheem verdubbelt dit bedrag nog eens ruim. Zo is er per maand een bedrag beschikbaar dat de medewerkers vrij kunnen besteden aan activiteiten, uitstapjes en extra lekker eten of drinken.

Wat regelt u zelf
Als wij u een woonplek aanbieden, is het appartement voor u schoongemaakt en geschilderd. Er hangen gordijnen en vitrage en er is vloerbekleding. Ook staat er een bed en een kast. Tussen het moment dat wij u het appartement aanbieden en het moment dat u daadwerkelijk bij ons komt wonen zit gemiddeld ruim een week. Dit heeft te maken met wettelijke termijnen rondom de leegstand van een appartement. De volgende zaken regelt u zelf:

  • Eventuele meubels en de inrichting van uw kamer of appartement.
  • Overschrijven naar een andere gemeente.
  • Uw inboedelverzekering.
  • De verhuizing
Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!