Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Markenheem bestaat uit vijf leden. De Raad opereert als een team. De leden zijn qua competenties complementair aan elkaar. Dit betekent diversiteit in deskundigheid en achtergrond, met een goede mix van maatschappelijke betrokkenheid en commerciële ervaring.

De leden van de Raad van Toezicht hebben tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het functioneren van de bestuurder (De Raad van Toezicht in de rol van werkgever).  De Raad van Toezicht ziet toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en zijn maatschappelijke doelen dient. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich naar het belang van de organisatie en ziet kritisch toe of er optimaal wordt gepresteerd in goede afstemming met de cliënten, bewoners, huurders, medewerkers en andere stakeholders.  De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. Dit vereist een proactieve, daadkrachtige opstelling vanuit een heldere visie.

Voor elk van de leden is een functieprofiel beschreven met de vereiste competenties en deskundigheden. Ieder lid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met een mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van vier jaar. De leden worden bij aantreden aangemeld als lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Voor nieuwe leden is er een introductieprogramma.  De leden ontvangen voor hun inzet een passende vergoeding conform het door de NVTZ opgestelde advies.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Wim Enzerink – voorzitter Raad van Toezicht; Enzerink Advies; Voorzitter St. Welzijn Bronckhorst; Voorzitter St. Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst; Voorzitter St. Beheer Sport
Lisette Bosch – Lid Raad van Toezicht; Directeur Twente Milieu; Lid Raad van Toezicht Scalabor
Marco Bruggeman – Lid Raad van Toezicht; Regiomanager Siza; Lid Raad van Toezicht St. Parabool
Ria Pröpper – Lid Raad van Toezicht; Senior Manager accountancy en adviespraktijk gezondheidszorg Deloitte|
Mark Slinkman – Lid Raad van Toezicht; Burgemeester Gemeente Berg&Dal; voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Iselinge

De Raad van Toezicht is te bereiken via het emailadres: RaadvanToezicht@Markenheem.nl

De statuten, het Reglement Toezicht, het Reglement Bestuur en de Zorgbrede Governancecode vormen, elk afzonderlijk en in samenhang, een belangrijke leidraad voor het handelen van de Raad.

 

 

 

 

Download “Statuten Markenheem” (650 kb)

Governancecode Zorg

Reglement raad van bestuur Markenheem

Reglement raad van toezicht Markenheem

IJkpunten van Toezicht en Informatieprotocol