Privacy

Als u gebruik maakt van de zorg die Markenheem biedt, dan worden er persoonlijke gegevens vastgelegd. Dit is nodig voor een goed verloop van de zorg. De gegevens worden alleen met uw
toestemming geregistreerd. Bovendien mogen alleen gegevens worden bewaard die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening. U hebt het recht om te weten wat er wordt vastgelegd en waarom. Het recht op inzage noemen wij dat. U kunt dan ook op elk moment vragen om uw dossier te mogen inzien. Binnen Markenheem mogen de medewerkers uw gegevens uitsluitend inzien, wanneer dat voor hun werkzaamheden is vereist.
Soms is het nodig dat iemand anders uw persoonlijke gegevens kan inzien. Bijvoorbeeld, uw huisarts, een ziekenhuisspecialist of een verzekeringsmaatschappij. Deze informatie wordt pas overhandigd wanneer u daarvoor toestemming geeft. Medewerkers van Markenheem zijn bovendien gebonden aan een ‘zwijgplicht’. Dit betekent dat de informatie die zij van u krijgen – bijvoorbeeld tijdens gesprekken – niet aan anderen mogen doorgeven. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Soms worden gegevens anoniem naar buiten gebracht. Bijvoorbeeld aan onze financiers, die zicht willen houden op de besteding van hun geld. Uw informatie wordt dan samen met gegevens van andere bewoners aangeleverd, zonder dat daar uw persoonlijke gegevens uit af te lezen zijn.

Wij werken met een elektronisch zorgdossier en een verwantenportaal. Uw eerste contactpersoon heeft via het verwantenportaal – na uw schriftelijke toestemming- inzage in de rapportage uit
uw elektronisch zorgdossier. Mocht het dossier door een storing niet toegankelijk zijn, dan liggen kopieën van enkele formulieren uit het dossier op uw kamer. Ook hiervoor geeft u toestemming.

Waar u het dossier bewaart op uw kamer, bepaalt u – in overleg met de contactverzorgende – zelf.

Het kan voorkomen dat deze privacy regels niet worden nageleefd. U kunt dan een bezwaar indienen. Hoe u dat precies moet doen, staat duidelijk omschreven in onze klachtenregeling. 

Lees hier onze  privacy statement cliënten.

Markenheem heeft sinds juni 2018 een externe Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. De FG voor Markenheem is mevrouw C. M. (Lotte) Swaters en werkzaam vanuit ICT Spirit Business Solutions. Adres gegevens: Tolstraat 35, 7482 DC, Haaksbergen. Email: l.swaters@ictspirit.nl Telefoon: 06 23 93 93 80