Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers binnen Markenheem is ondergebracht bij de ondernemingsraad (OR). De OR streeft er naar om zo breed mogelijke vertegenwoordigd te zijn vanuit de locaties en diensten. Hiervoor maakt de OR, naast OR-leden, gebruik van aandachtsvelders medezeggenschap. Dit bevordert de participatie van de medewerkers in de besluitvorming van de OR.

Medewerkers die langer in dienst zijn dan 6 maanden zijn van harte welkom om zich voor de verkiezingen verkiesbaar te stellen. De OR organiseert elke 2 jaar verkiezingen waarbij de helft van de leden aftredend zijn, op deze manier kan de OR stabiel blijven functioneren. De zittingstermijn is 4 jaar, dit is vast gelegd in het OR-reglement.

Lees hier het jaarverslag 2018 van de ondernemingsraad.

Wil je meer weten over de medezeggenschap bij Markenheem of over de werkzaamheden van de OR? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via or@markenheem.nl