Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Markenheem lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. Deze wet bevordert de medezeggenschap van cliënten over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft het recht om informatie in te winnen en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie.

Centrale Cliëntenraad
Markenheem heeft daarnaast een centrale cliëntenraad (CCR) voor de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van alle betrokken woonzorgcentra en wijkverplegingscliënten. De centrale cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Zij voldoen aan gewenste deskundigheidseisen. De leden zijn geselecteerd op basis van een profiel dat is overeengekomen met de lokale cliëntenraden. De leden hebben ieder specifiek contact met één van de woonzorgcentra of de wijkverpleging. Zo staat ook de centrale cliëntenraad dicht bij de cliënten en ontstaat een genuanceerd beeld over het gevoerde beleid binnen de afzonderlijke woonzorgcentra. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit Arjan Houwers – Jan Luesink – Geert Stronks – Harry Mathijsen – Aly van Lammeren – Mieke Janssen (voorzitter) en Fieke van Weeghel. Wilma Radstake is ambtelijk secretaris.

Lokale Cliëntenraad
Elke locatie van Markenheem heeft een eigen lokale cliëntenraad (LCR). Op die manier vindt de medezeggenschap dicht bij de cliënten plaats. De lokale cliëntenraad bestaat uit tenminste vijf leden waarvan het merendeel cliënten of naaste verwanten van de bewoners zijn. In tenminste twee lokale cliëntenraden vertegenwoordigt iemand de wijkverplegingscliënten. De lokale cliëntenraad van uw locatie staat altijd open voor suggesties om de kwaliteit van zorg, in de ruimste zin van het woord, te verbeteren.

Adviesrecht Overleg
Zowel de lokale cliëntenraden als de centrale cliëntenraad vergaderen regelmatig en komen tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tevens is er overleg met de bestuurder of een vertegenwoordiger van de bestuurder.
Al naar gelang het onderwerp heeft de centrale cliëntenraad adviesrecht dan wel verzwaard adviesrecht. In principe geeft de centrale cliëntenraad adviezen over onderwerpen die de meerderheid van de instellingen waar Markenheem zorg verleent betreffen. Ook de lokale cliëntenraad heeft specifieke bevoegdheden die vooral betrekking hebben op zaken die de locatie aangaan, zoals de benoeming van teammanagers die leiding geven aan een locatie.

Lees hier het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad.

Contactgegevens
De receptie van uw locatie beschikt over de actuele gegevens van de cliëntenraadsleden. U kunt dit opvragen via telefoonnummer 0314 – 37 60 10. Ook kunt u hen bereiken via onderstaande e-mailadressen.
Centrale Cliëntenraad – CCR@markenheem.nl
Cliëntenraad De Bleijke – LCRBleijke@markenheem.nl
Cliëntenraad Croonemate- LCRCroonemate@markenheem.nl
Cliëntenraad Hyndendael – LCRHyndendael@markenheem.nl
Cliëntenraad Schavenweide – LCRSchavenweide@markenheem.nl
Cliëntenraad De Zonnekamp – LCRZonnekamp@markenheem.nl