Medezeggenschap

Meedenken, meediscussiëren, meebeslissen. Markenheem vindt de inbreng van cliënten en medewerkers heel belangrijk. Daarom zitten Raad van Bestuur en management regelmatig om de tafel met cliëntenraden, ondernemingsraad, klankbordgroepen en adviesraden.