Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Klokkenluidersregeling

Markenheem vindt het belangrijk dat medewerkers, ongeacht hun functie, op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Een dergelijke melding heeft geen gevolgen voor (de positie van) de betrokkene, indien de melding volgens de hiertoe opgestelde regeling heeft plaatsgevonden. Deze regeling is gebaseerd op het model Klokkenluidersregeling BrancheorganisatiesZorg. Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor klachten e.d. Daarvoor bestaat de klachtenregeling en/of gedragscode.

Lees hier de Klokkenluidersregeling Markenheem