Klachtenregeling

Zorgvuldig handelen staat voorop
Wij bieden graag goede zorg bieden aan onze cliënten in een plezierige leefomgeving. Ondanks alle zorg is het mogelijk dat er fouten worden gemaakt of wellicht bent u het niet eens met de gevolgde werkwijze. In dat geval kunt u een klacht indienen. Wij vinden dat belangrijk omdat wij dan eventuele problemen kunnen oplossen. Of maatregelen kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Daarvoor hebben wij richtlijnen opgesteld.

Personeel vacatures foto's (11)

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?
Heeft u een klacht, dan kunt u dat op verschillende manieren aangeven.

U kunt uw klacht bespreken met degene die u verzorgt, of met de leidinggevende op de afdeling. De praktijk wijst uit dat de meeste klachten op deze wijze het snelst worden opgelost.

Verder is er op iedere locatie een onafhankelijke vertrouwenspersoon aanwezig met wie u de klacht kunt bespreken. De vertrouwenspersoon helpt u bij het bespreekbaar maken van de klacht op de afdeling en het indienen van de klacht. Ook wordt u ondersteund tijdens de verdere klachtenprocedure.

De vertrouwenspersonen zijn:
De Bleijke – de heer H. Gosselink; Croonemate – de heer J. Kwast; Hyndendael –  mevrouw H.B.M. Peters;  Schavenweide –  de heer J. Kwast; De Zonnekamp – de heer H. van Mourik

Of u kunt uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Azora waarmee we samenwerken. Het formulier onderaan deze webpagina kunt u hiervoor invullen. U kunt aangeven welke locatie het betreft. Uw klacht komt rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtencommissie van Azora terecht en niet op onze locaties.
Of u kunt de klacht schriftelijk indienen door een formulier in te vullen, te verkrijgen bij de teammanager van uw locatie.

Meer informatie over onze privacy- en klachtenregeling
In onze brochure leggen we u graag de privacy- en klachtenregeling van Markenheem uit. Deze kunt u hier downloaden.

Klachten

Locatie

Kopieer 7jRMXehI in het onderstaande veld