Klachten

Zorgvuldig handelen staat voorop
Wij bieden graag goede zorg aan onze cliënten in een plezierige leefomgeving. Ondanks alle zorg is het mogelijk dat er fouten worden gemaakt of wellicht bent u het niet eens met de gevolgde werkwijze. In dat geval kunt u een klacht indienen. Wij vinden dat belangrijk, omdat wij dan eventuele problemen kunnen oplossen of maatregelen kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Daarvoor hebben wij richtlijnen opgesteld.

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?
Heeft u een klacht, dan doorloopt u onderstaande stappen:

Stap 1
Bespreek uw klacht met degene die u verzorgt of met uw contactverzorgende/wijkverpleegkundige. Het kenbaar maken van uw wensen leidt vaak al tot een oplossing.

Stap 2Personeel vacatures foto's (11)
Levert dit in uw ogen onvoldoende resultaat op, neem dan contact op met de leidinggevende van de afdeling/locatie. De praktijk wijst uit dat de meeste klachten op deze wijze het snelst worden opgelost. Klik hier om uw klacht in te vullen. De locatie neemt dan contact met u op.
Verder is er op iedere locatie een onafhankelijke vertrouwenspersoon aanwezig met wie u de klacht kunt bespreken. Hij of zij helpt u bij het bespreekbaar maken van de klacht. Ook wordt u ondersteund tijdens de verdere klachtenprocedure.
De onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn:
De Bleijke (0545-498200) – de heer H. Gosselink;
Croonemate (0314-323265) – de heer J. Kwast;
Hyndendael (0314-381041) –  mevrouw H.B.M. Peters;
Schavenweide (0314-333651) –  de heer J. Kwast;
De Zonnekamp (0314-621755) – de heer H. van Mourik.

Stap 3
Als voorgaande stappen niet tot voldoende oplossing hebben geleid, dan kunt u nog een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie zal uw klacht dan in behandeling nemen, tevens volgt er een hoorzitting, u ontvangt hiervoor een uitnodiging. Wilt u een officiële klacht indienen, klik dan hier.  Uw klacht komt rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtencommissie van Azora terecht en niet op onze locaties. Ook kunt u de klacht schriftelijk indienen door een formulier in te vullen, te verkrijgen bij de teammanager van de betreffende locatie.

Meer informatie
Onze Klachtenregeling leest u hier.

 

Klacht tbv onafhankelijke klachtencommissie van Azora

Locatie

Kopieer 4EbIpRTw in het onderstaande veld

Klacht tbv onafhankelijke klachtencommissie van Azora

Locatie

Kopieer AHGrHcAh in het onderstaande veld