Financiering / Eigen bijdrage / Indicatie / Cliëntondersteuning

Financiering en eigen bijdrage
Voor zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Informatie en een berekening van de hoogte van uw eigen bijdrage, kunt u hier vinden.

  • Langdurig verblijf valt onder de WLZ en wordt aangevraagd via het CIZ. Uw verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis wordt betaald via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wanneer u daarvoor een indicatie heeft (zorgwaartepakket ZZP). Voor informatie over waar u recht op heeft verwijzen we u naar het WLZ-kompas.
    In de situatie waarbij u een ZZP heeft, betaalt u een maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor) die inkomensafhankelijk is. (www.hetcak.nl).
  • Kortdurend verblijf valt onder de WLZ als er een WLZ-indicatie afgegeven is, maar valt meestal onder de ZVW, de zorgverzekeringswet.
  • De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het pakket waarvoor men verzekerd is en of de zorgaanbieder gecontracteerd is door de verzekeraar.
  • Ook als huurder kunt u bij ons verblijven. Indien u een appartement in een van onze woonzorgcentra wilt huren betaalt u zelf de huur. De geïndiceerde wijkverpleging wordt in de huursituatie betaald door uw zorgverzekeraar.
  • Naast hetgeen u van ons afneemt wat voor rekening komt van WLZ of ZVW is het mogelijk aanvullende diensten af te nemen. Al deze diensten worden beschreven in de prijslijsten  zodat u meteen kunt zien wat u af kunt nemen en tegen welk tarief, zodat u weloverwogen uw eigen keuze kunt maken.
  • Wijkverpleging kunt u op verschillende manieren aanvragen en ook voor de betaling zijn er verschillende mogelijkheden. Persoonlijke verzorging en verpleging worden gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet. De indicatie wordt verzorgd door de wijkverpleegkundige. Ondersteunende begeleiding en huishoudelijke hulp vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarvoor kunt u terecht bij uw gemeente.
  • De eigen bijdrage voor sommige vormen van huishoudelijke hulp wordt bepaald door de gemeente, in de meeste gevallen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor) die inkomensafhankelijk is. (www.hetcak.nl).

Indicatie
Met een geldige indicatie die wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ, kan Markenheem de zorg verstrekken waarvoor u bent geïndiceerd.
Informatie over uw recht op zorg en het aanvragen van een indicatie, kunt u hier vinden.

Cliëntondersteuning
Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg en hiervoor een indicatie van het CIZ heeft, kan gebruik maken van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Deze hulp is gratis en noemen we cliëntondersteuning. De Zorgadviseurs van Menzis denken met u mee over hoe u de zorg die het best bij uw situatie past goed kunt organiseren. U kunt dan denken aan organisaties zoals Zorgbelang en MEE. Meer informatie vindt u hier.
Menzis heeft een klantversie van het regionale inkoopbeleid Wlz 2019-2023 gemaakt. U kunt deze lezen via deze link.