Bestuur en management

De dagelijkse leiding van Markenheem is in handen van de bestuurder en zijn managementteam (MT). De bestuurder is voorzitter van het managementteam. Het MT ontwikkelt het beleid en voert dit uit.

Bestuurder

Op dit moment loopt er een wervingsprocedure voor deze functie. Tot dat moment worden de bestuurstaken intern waargenomen.

Emailbestuurssecretariaat@markenheem.nl

Telefoon: 0314 – 37 60 10

Phyleen de Jong – Messerschmidt

Waarnemend bestuurder a.i.
Phyleen neemt de bestuurstaken waar in het verlengde van haar werkgebied.

Manager Zorg & Wonen
Zij is verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten van Markenheem die thuiszorg ontvangen dan wel woonachtig zijn in onze woonzorglocaties in de gemeente Bronckhorst of Doetinchem.

Email: bestuurssecretariaat@markenheem.nl

Telefoon: 0314 – 37 60 10

Ruud Kampshoff

Statutair Bestuurder a.i.
Ruud neemt de bestuurstaken waar in het verlengde van zijn werkgebied.

Sectormanager Bedrijfsbureau & ICT
Hij ondersteunt de interne bedrijfsvoering en faciliteert de primaire processen. Bij het Bedrijfsbureau zijn de volgende afdelingen ondergebracht: HRM, ICT, Financiën.

Email: bestuurssecretariaat@markenheem.nl

Telefoon: 0314 – 37  60 10

 

 

Ingeborg Meijer

Controller en compliance officer

Zij is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie, interne controle, (strategische) planning en control, liquiditeiten en (financiële) verantwoording. Zij heeft daarnaast als aandachtsgebieden: kwaliteit, nieuwbouw, verhuur, naleving wet- en regelgeving.

Email: bestuurssecretariaat@markenheem.nl

Telefoon: 0314 – 37 60 10