Bestuur en management

De dagelijkse leiding van Markenheem is in handen van de bestuurder en zijn managementteam (MT). De bestuurder is voorzitter van het managementteam. Het MT ontwikkelt het beleid en voert dit uit.

André Endeman

Bestuurder

Hij is eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van Markenheem en heeft de specifieke aandachtsgebieden: strategie, PR & Communicatie, kwaliteit, bouw, medezeggenschap, stakeholders en juridische zaken.

Emailbestuurssecretariaatmarkenheem@markenheem.nl

Telefoon: 0314-376010

Phyleen de Jong – Messerschmidt

Manager Zorg & Wonen

Zij is verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten van Markenheem die thuiszorg ontvangen dan wel woonachtig zijn in onze woonzorglocaties in de gemeente Bronckhorst of Doetinchem.

Email: bestuurssecretariaatmarkenheem@markenheem.nl

Telefoon: 0314-376010

Ruud Kampshoff

Sectormanager Bedrijfsbureau & ICT

Hij ondersteunt de interne bedrijfsvoering en faciliteert de primaire processen. Bij het Bedrijfsbureau zijn de volgende afdelingen ondergebracht: HRM, ICT, Financiën.

Email: bestuurssecretariaatmarkenheem@markenheem.nl

Telefoon: 0314-376010

Ingeborg Meijer

Controller en compliance officer

Zij is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie, interne controle, (strategische) planning en control, liquiditeiten en (financiële) verantwoording. Zij heeft daarnaast als aandachtsgebieden: kwaliteit, nieuwbouw, verhuur, naleving wet- en regelgeving.

Email: bestuurssecretariaatmarkenheem@markenheem.nl

Telefoon: 0314-376010