ANBI gegevens

Markenheem is een transparante organisatie die via haar website belanghebbenden zo volledig mogelijk informeert. Aangezien wij onze ANBI status willen behouden, treft u hieronder een aantal gegevens aan die wettelijk nodig zijn om onze informatieverstrekking compleet te maken.

Volledige naam: Stichting Markenheem centra voor zorg en dienstverlening
Fiscaal nummer: 805386427
Beloningsbeleid: Werknemers: CAO VVT. Raad van Bestuur: Beloningscode Bestuurders uit de zorg

De overige gegevens omtrent beleid, doelstelling en verantwoording vindt u onder het kopje Over ons.