Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Kwaliteitsverslag

2019 is een jaar waarin we binnen Markenheem veel hebben bereikt en een jaar dat werd beheerst door de arbeidsmarktproblematiek, de toenemende zorgzwaarte en de toenemende wachtlijsten ten gevolge van de dubbele vergrijzing. ‘Hoe kunnen we kleur geven aan het leven van onze cliënten?’ stond in 2019 centraal. In het licht van die vraagstelling hebben onze acties vorm gekregen. We werken elke dag met veel zorg en aandacht aan de kwaliteit van onze zorg. Hoe we dat doen, leest u door te klikken op de verschillende thema’s in onderstaande infographic.