ZorgEntree

Markenheem wil goed bereikbaar zijn. Voor onze (toekomstige) cliënten, hun mantelzorgers en bezoekers van de locaties. En ook voor onze verwijzers, medewerkers, vrijwilligers. Om de bereikbaarheid vanaf het eerste contactmoment te verbeteren, is afgelopen oktober het team ZorgEntree van start gegaan.

ZorgEntree is er voor alle nieuwe cliënten, thuiszorgcliënten van Markenheem en voor verwijzers, zoals ziekenhuis, huisarts of transferpunt.
Cliënten kunnen met vragen over een huurappartement, wachtlijst, of vragen over zorgmomenten thuis terecht bij de mensen van ZorgEntree. Ook verwijzers die een nieuwe cliënt willen aanmelden of een terugplaatsing vanuit het ziekenhuis naar Markenheem Thuiszorg willen regelen, kunnen ook bij ZorgEntree terecht.

Het team ZorgEntree bestaat uit medewerkers van Zorgbemiddeling, cliëntadministratie en facilitair medewerker. Het team heeft korte lijnen met de medewerkers van WMO. Hierdoor kan men met één telefoontje bij het team terecht voor alle vragen op het terrein van zorg.

Daarnaast is er voor gekozen om de aanmeldprocedure van nieuwe cliënten klantvriendelijker te maken. Voordat de cliënt bij Markenheem komt wonen, maakt hij of zij tijdens een huisbezoek kennis met de eigen contactverzorgende. Zij weet daardoor wat belangrijk is voor de cliënt en hoe de zorg- en dienstverlening het beste kan worden ingezet. Zo wordt de thuissituatie meegenomen naar de nieuwe woonsituatie in onze locatie. Op deze manier is er warme en persoonlijke aandacht voor de cliënt en diens familie op de intensieve verhuisdag en is er alle tijd om te wennen aan de nieuwe woonplek, zonder dat er ook nog allerlei administratie hoeft te worden afgehandeld.

Met deze wijziging wil Markenheem beter en eenvoudiger bereikbaar zijn voor al haar huidige én toekomstige cliënten en de verwijzers.

De nieuwe werkwijze is inmiddels ingevoerd en uitgekristalliseerd en de nieuwe processen werken naar tevredenheid.