Technologische ontwikkelingen

ClientenPortaal Markenheem (CPM)
Naast cliënten, hebben ook de partner of wettelijk verantwoordelijken recht op inzage in het persoonlijke dossier. Met het digitale informatiesysteem Cliëntenportaal maakt Markenheem de organisatie transparant. Cliënten en verwanten hebben via het web toegang tot de persoonlijke dossiers. Zij kunnen zien welke basisgegevens geregistreerd staan, maar ook wat de opbouw is van het persoonlijk Zorgplan. Afgelopen jaar is het CPM voor alle locaties ingevoerd. In eerste instantie is er gestart met inzage van het zorgleefplan, de voortgangsrapportage en de persoonlijke gegevens. In juni is er een enquête gehouden over het gebruik van het CPM tot dan toe. Naar aanleiding hiervan zijn de onderdelen metingen, levensloop en de basiszorg (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om veel gestelde vragen/instructies via een link te benaderen.

uCare / Cura App
Om vooral de inhoudelijke afspraken, voortgang, kwaliteit en prestaties van zorg vast te leggen, is de cliëntagenda voor de Thuiszorg in 2016 ingevoerd. uCare biedt ondersteuning bij de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en overige afspraken van de cliënt. Daarnaast is routeplanning en tijdschrijven in uCare geïmplementeerd om directer en efficiënter zorg te kunnen inzetten. Om het gebruik hiervan te vereenvoudigen heeft Markenheem met ingang van maart 2017 ervoor gekozen te gaan werken met de Cura App. De Cura App toont de route met de juiste cliëntgegevens. Op een snelle manier komt de medewerker in het cliëntdossier en kan direct een rapportage maken. Het is mogelijk om de Cura App offline te gebruiken; de medewerker kan hierdoor ook in het buitengebied de cliëntgegevens benaderen.

 

Telefonie
In 2017 is er een telefonie oplossing in gebruik genomen. Dankzij deze oplossing is het weer mogelijk om medewerkers op alle locaties op hun interne nummer te bellen. Hiervoor is de telefooncentrale op een aantal locaties aangepast. Om eenheid te creëren en de integratie van vaste en mobiele telefonie mogelijk te maken zijn de interne nummers omgezet van 3 naar 4 cijfers. Begin 2018 wordt het ook mogelijk om vanaf een mobiele telefoon naar een intern nummer te bellen. Het fysiek doorgeven van de “bereikbaarheidstelefoon” van het VTH-team is niet meer nodig. Hiervoor is een digitale doorschakeling ingericht waardoor er een grote last wegvalt voor de VTH leden. Een bijkomend voordeel voor alle collega’s binnen Markenheem is nu dat het VTH-team nu 24 uur per dag bereikbaar is via éénzelfde mobiele nummer. Daarnaast zijn alle Samsung mobiele telefoons vervangen door nieuwe iPhone SE toestellen.

ONSMarkenheem
Half november 2017 is er gestart met het project “planning=realisatie” voor de WMO met behulp van pakket Nedap (ONSMarkenheem). De planningsregistratie voor de WMO wordt een stuk eenvoudiger! ONSMarkenheem is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te plannen. Geen dubbele registratie en geen groene lijsten! Om alles tijdig voor elkaar te krijgen is er extra werk en inspanning geleverd door veel collega’s. OnsMarkenheem is op 19 en 20 december gepresenteerd aan alle WMO-medewerkers. Met ingang van 1 januari kunnen zij met 1 druk op de knop hun gewerkte uren digitaal ondertekenen. Dit scheelt een boel papierwerk voor iedereen.