Positieve gezondheid

We zetten ons met het project Positieve gezondheid in voor een andere kijk op gezondheid. In de nieuwste opvattingen over gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte het uitgangspunt maar: “Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. aldus Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van Institute for Positive Health (IPH).
De ondersteuning en zorg voor mensen moet zich voegen naar het leven van deze mensen en niet andersom:

 • Wat heeft u als cliënt nodig om zo prettig mogelijk te leven?
 • Welke ondersteuning past daar het beste bij?
 • Welke rol vervult familie en mantelzorger hierin?

Markenheem gaat met de cliënt in dialoog op zoek naar datgene dat zijn of haar leven kleurt. Het gedachtegoed Positieve gezondheid is uitgewerkt in 6 pijlers van gezondheid:

 • Dagelijks functioneren
 • Lichamelijk welbevinden
 • Mentaal welbevinden
 • Sociaal maatschappelijk participeren
 • Zingeving
 • Kwaliteit van Leven

In 2017 stond de implementatie van dit gedachtegoed centraal op locatie De Bleijke. Markenheem heeft samen met IPH en Vilans een integraal pakket ontwikkeld om dit gedachtegoed handen en voeten te geven.

 • Via het ik-bord halen we op waar de bewoner gelukkig van wordt in het laatste stuk van zijn leven en vooral wat de cliënt daar zelf mee wil.
 • We leggen dit goed vast in het dossier zodat het goede gesprek niet verloren gaat.
 • We stemmen met de bewoner af wat er moet gebeuren, we bespreken dit ook in de teams in een bewonersbespreking
 • We evalueren de geboden zorg aan de hand van een meetinstrument.

Dit traject heeft heel veel moois opgeleverd. Medewerkers leren de bewoners nog beter kennen en nog beter af te stemmen op waar de cliënt gelukkig van wordt. In 2018 zullen we dit integrale pakket uitrollen naar een aantal andere locaties.