Lerend netwerk

Markenheem is onderdeel van een lerend netwerk. Dit netwerk hebben we gevormd met vier andere organisaties uit onze regio: Azora, Careaz, De Gouden Leeuw Groep en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Binnen dit lerend netwerk proberen we met elkaar ook te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door kennis en kunde te delen en te bundelen. Zo gaan we bijvoorbeeld in 2018 bij elkaar een audit afnemen: de medewerker krijgt de kans eens bij een andere organisatie een kijkje te nemen en er komt iemand met een frisse, onbevooroordeelde blik een audit afnemen. Verder zoeken we naar manieren om scholingen gezamenlijk te organiseren en kennis, vanuit Markenheem bijvoorbeeld over positieve gezondheid, te delen.

Lerende organisatie
Onze organisatie is een lerende organisatie, waarin werknemers gefaciliteerd en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen, zodat kwalitatieve zorg op maat geboden kan worden. Hierin nemen werknemers mede de regie en zijn ze mede verantwoordelijk samen met de werkgever. Scholings-/ontwikkelactiviteiten uit de Markenheem Academie dragen bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers.

 

 

Een verpleegkundige vertelt in onderstaande video over haar opleiding:

Een greep uit 2017 van de gevolgde opleidingsactiviteiten uit Markenheem Academie
Helpenden en MZ medewerkers opleiden tot niveau 3-IG; verzorgenden niveau 3-IG opleiden tot verpleegkundige niveau 4; verpleegkundigen niveau 4 opleiden tot HBO-verpleegkundige/wijkverpleegkundige; opleiding voor contactverzorgende; opleiding voor GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie);cursus werkbegeleiding; volgen van de e-learnings met betrekking tot voorbehouden, risicovolle en overige handelingen via Noordhoff-health; toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen; klinische lessen;agressie training; bijeenkomsten en bijscholingen voor aandachtvelders; PDL-training voor medewerkers groepswonen; leergang groepswonen voor medewerkers van Zonnekamp; training fysieke belasting; bijeenkomst onbegrepen gedrag en handhygiëne voor Wmo-medewerkers; bijeenkomst handhygiëne.

Vrijwilligers
Ook aan onze vrijwilligers worden regelmatig trainingen aangeboden. U kunt dit hier nalezen.

WijkLeerCentra (WLC)
In samenwerking met het Graafschap College zijn de wijkleercentra bij Croonemate, Schavenweide, De Zonnekamp (Zelhem/Hummelo) en De Bleijke gecontinueerd. Het leren van de student en de vraag uit de praktijk komen bij elkaar in het wijkleercentrum. Het proces wordt begeleid door de wijkdocent.

Stage
Wij bieden leerlingen van verschillende opleidingen en niveaus aan om stage te lopen. Stage vindt plaats bij een reguliere afdeling of bij de leerafdeling.