Lang leve de kunst

“Welke kwast heb jij gebruikt voor je rimpels?”

Dat is een uitspraak van een deelnemer aan één van de activiteiten van Lang Leve Kunst en Naoberschap, hetkunstparticipatieprogramma voor ouderen van de Gruitpoort. Dat ouderen mooie en zinvolle momenten met kunst beleven, samen met anderen zoals amateurkunstenaars, vrijwilligers of scholieren, dat is waar het in dit programma om draait. Markenheem is enthousiast over dit programma omdat het bijdraagt aan positieve gezondheid en heeft daarom besloten zich ook de komende jaren aan dit programma te blijven verbinden. Op alle locaties van Markenheem worden er regelmatig allerlei kunstactiviteiten georganiseerd, bijvoorbeeld met zang, theater, beeldende kunst of verhalen. Ouderen bepalen steeds vaker zelf hoe de activiteiten worden ingevuld. Kern van het programma is het kunstzinnig naoberschap, want aan alle activiteiten werken vrijwilligers mee. Andere programmapartners zijn zorgorganisaties, ziekenhuis, gemeentes en verschillende fondsen.

Markenheem is voor het vierde jaar partner van het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap. Dit is een programma voor alle ouderen in de West-Achterhoek. Zowel voor kwetsbare ouderen als vitale mensen, zowel voor thuiswonenden als mensen op zorglocaties. De kern van het programma is het kunstzinnig naoberschap. Aan alle activiteiten werken vrijwilligers mee. Velen zijn zelf actieve amateurkunstbeoefenaars, voor anderen is het soms een eerste kennismaking. Er zijn mensen bij die zelf tot de doelgroep ouderen horen, maar ook scholieren en mantelzorgers. In alle gevallen geldt dat de passie voor kunst centraal staat.