Kwaliteit en Veiligheid

Binnen Markenheem proberen we op een gestructureerde manier continu de kwaliteit te verbeteren. We doen dit met name, naast het werken vanuit het gedachtegoed van Positieve gezondheid door de inzet van de planmethode: met deze werkwijze maken we plannen om te verbeteren. Dit doen de medewerkers zelf in kleine groepjes met ondersteuning vanuit de teammanager en kwaliteit. Ook is altijd de aandachtsvelder van het betreffende onderwerp (bijvoorbeeld medicatieveiligheid) betrokken. Hij of zij fungeert als de kartrekker van de verbeteringen. Op deze wijze zorgen we ervoor dat de verbeterplannen aansluiten op waar een team of afdeling mee bezig is: dan zijn de verbeteringen relevant en komen ze de cliënt ten goede. De verbeterplannen maken we op basis van allerlei gegevens zoals auditrapportages of de MIC uitdraai. Op basis van de planmethode gaat het team dan aan de slag, na een aantal maanden kijken we terug op de bereikte resultaten en maken we nieuwe plannen.

Aandachtsvelders
Aandachtsvelders spelen natuurlijk een grote rol bij kwaliteit. Binnen Markenheem zijn een groot aantal zorgmedewerkers actief als aandachtsvelder. Zij brengen nieuwe kennis en kunde mee naar hun team, denken mee bij de planmethodes en zijn kartrekker bij de uitvoering ervan en ze zijn een vraagbaak voor collega’s. In het voorjaar en het najaar zijn er voor aandachtsvelders bijeenkomsten waarin er aandacht is voor nieuwe ontwikkelingen en hoe zij hun rol binnen een team het beste vorm kunnen geven. Een deel van de aandachtsvelders neemt twee keer per jaar een kijkje in andermans keuken door het uitvoeren van een audit op een andere locatie of binnen een ander team. Dat brengt ook vaak nieuwe inzichten voor degene die geaudit wordt, maar ook voor de persoon die de audit afneemt.

In 2017 hebben we ook veel aandacht besteed aan infectiepreventie. Onze bewoners zijn toenemend kwetsbaar en er komen vaker moeilijk te behandelen infecties voor, dus het voorkomen van infecties is heel belangrijk. Hierbij speelt goede (hand)hygiëne een rol. Alle medewerkers betrokken bij onze bewoners en cliënten hebben dus een training gevold over handhygiëne, dan wel via een e-learning of in een bijeenkomst met trainer. Dit onderwerp zal altijd aandacht behoeven, maar er is een mooie start gemaakt.

Hoe kwaliteit verder vorm heeft gekregen in het afgelopen jaar kunt u met meer detail eind april hier lezen in het uitgebreide kwaliteitsverslag.