Informele zorg

Samen in beweging
Met dit project stimuleren we bewegen en actief zijn. Door mantelzorgers en vrijwilligers hierbij te betrekken, bevorderen we samen het welbevinden van de cliënten. Uitgangspunt is dat we samen met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers laagdrempelige activiteiten aanbieden waar de cliënt zich prettig bij voelt.
De projectgroepen van de deelnemende locaties Hyndendael, Croonemate en De Zonnekamp, waar zowel medewerkers, mantelzorgers en bewoners in zitten, komen structureel bij elkaar om ideeën te inventariseren en activiteiten te ontplooien op de locatie. Zo is er op de locaties gestart met:

  • Een ‘winkeltje’ waar cliënten dagelijks hun broodmaaltijd kunnen samenstellen en fruit kunnen uitzoeken.
  • Cliënten hebben een boodschappentas gekregen om zo de artikelen mee te kunnen nemen naar hun appartement.
  • Er is een moestuin op wielen. Deze wordt onderhouden door cliënten. Denk hierbij aan water geven, bemesten en oogsten.
  • Er is een fuchsia-tuin gemaakt die ook wordt onderhouden door cliënten.
  • Mantelzorgers zwemmen met cliënten.
  • Er zijn diverse spellen aangeschaft om het brein te stimuleren en actief te houden.
  • Er is een plan gemaakt voor een beweegtuin op Hyndendael.

Dit is een greep uit de activiteiten die er georganiseerd zijn om beweging te stimuleren. De aandachtsvelders houden een vinger aan de pols en zorgen voor continuïteit rondom het beweegproject.

Zin in Mantelzorg
Met het project ‘Zin in Mantelzorg’ versterken wij de samenwerking met mantelzorgers. We betrekken mantelzorgers actief bij de ondersteuning van cliënten om daarmee het welbevinden van de cliënten te bevorderen. We vinden het belangrijk dat mantelzorgers betrokken blijven en zich welkom voelen.
Mantelzorgers (eerste contactpersonen) hebben daarom inzage gekregen in het elektronisch cliëntendossier (ECD) waardoor ze op de hoogte worden gehouden van de huidige situatie van hun naaste. Vragen van medewerkers aan mantelzorgers kunnen hierin gesteld worden zodat de mantelzorgers te allen tijde dichtbij zijn.
Medewerkers van diverse woongroepen hebben familie-avonden georganiseerd. Doel van deze avonden zijn het samenzijn met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, elkaar beter te leren kennen, meer betrokkenheid te creëren bij mantelzorgers, hen te informeren over het reilen en zeilen op de woongroep, uitleg te geven over mogelijkheden voor mantelzorgers om te participeren en het aanbieden van informatie rondom een specifiek thema.

Vrijwilligers
Zo’n 600 vrijwilligers zijn actief binnen Markenheem. Zij helpen bij activiteiten die we organiseren, vervullen de rol van gastvrouw/ -heer in het restaurant, schenken koffie of wandelen met onze cliënten. Wij vinden het belangrijk dat de vrijwilligers zich betrokken voelen. Zo ontvangen onze vrijwilligers elk kwartaal de digitale nieuwsbrief waarin nieuwtjes staan over Markenheem, net als landelijke ontwikkelingen en andere actualiteiten. Ook bieden wij onze vrijwilligers verschillende trainingen aan om hun deskundigheid te bevorderen.

De uitrol van de projecten ‘Samen in Beweging’ en ‘Zin in Mantelzorg’, worden in 2018 vormgegeven in nauwe samenhang met het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Vrijwilligers krijgen een training aangeboden, bestaande uit verschillende werksessies, die hen leert te werken vanuit het gedachtegoed.