Hyndendael

Ons woonzorgcentrum Hyndendael is duurzaam verbonden met het dorp Hummelo en biedt huisvesting met aanvullende zorg en dienstverlening.  Als de eigen regie door ziekte niet langer mogelijk is biedt Hyndendael beschermd wonen in een veilige en bekende omgeving.

Op Hyndendael bieden wij intramurale zorg en introduceren we in 2018 het groepswonen met complexe zorg zonder behandeling. De ontwikkelingen laten we organisch tot stand komen. Dit betekent dat we per nieuwe cliënt kijken naar wat nodig is, zodat dit voor de huidige cliënten zo min mogelijk gevolgen heeft.

 

 

De bouw en renovatie is in 2017 gestart met de buitenzijde te verfraaien en in 2018 wordt het interieur aangepast. Zo zijn er functionele verbeteringen en esthetische verfraaiingen en wordt de tuin aangepakt. De entree wordt verbeterd, er komt een extra huiskamer op de bovenverdieping en de keuken krijgt een totale renovatie. Ook wordt er een serre aan het restaurant gebouwd.

Gedurende dit hele proces is er een werkgroep actief, bestaande uit bewoners, leden van de cliëntenraad en medewerkers van Hyndendael, die onder begeleiding van de bouwmanager meedenken in het hele verbouwingstraject.