Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

We doen het samen!

Het is 19 maart 2020, de verpleeghuizen gaan op slot in Nederland. Ook de zorglocaties bij Markenheem. Een vreemde en bizarre situatie. Voor onze bewoners, maar ook voor onze medewerkers. De centrale cliëntenraad, lokale raden en de ondernemingsraad van Markenheem hebben sinds die dag niet stil gezeten.

Wij zijn in gesprek met Mieke Janssen, voorzitter van de centrale cliëntenraad (CCR) en Monique Ploeger, voorzitter van de ondernemingsraad (OR). “Vanaf begin april zijn wij als CCR wekelijks op de hoogte gehouden door de bestuurder a.i. Aukje van Kalsbeek”, vertelt Mieke. “De stand van zaken wordt wekelijks gedeeld maar er wordt ook om advies gevraagd. Dat kan zijn over de bezoekersregeling of een mondkapjesplicht. Allerlei zaken die onze bewoners en/of familie aan gaat. “Op een gegeven moment hebben wij het advies gegeven om in elke brief die door Markenheem wordt gestuurd naar bewoners en familie te vermelden dat dit besproken is met de CCR. “Op deze manier weet men dat de medezeggenschap op de hoogte is”.
“Onze CCR-leden zijn allen voorzitter van de lokale cliëntenraad. Helaas konden de lokale cliëntenraden niet bij elkaar komen in de locaties afgelopen jaar. Daarom was het belangrijk dat alle voorzitters nauw contact onderhielden met de teammanagers zorg op de locatie. Hoe gaat het met de bewoners, wat speelt er op locatie en waar loopt men in de praktijk tegenaan? De samenwerking met de teammanagers, maar ook het contact met de bestuurder wordt als zeer prettig ervaren in deze moeilijke tijd, we wisten elkaar te vinden. Het waren en zijn nog steeds drukke en ongewisse tijden”, aldus Mieke “Maar we weten allemaal waar we het voor doen. En dat zijn de bewoners en cliënten van Markenheem
Voor de bewoners en familie was en is het een heftige periode. Daarom heeft de CCR onlangs een enquête uitgezet. De enquête is ook gericht aan de cliënten die van Markenheem Wijkverpleging ontvangen. Waar liep men tegenaan, wat ging goed of minder goed. Simpele, maar concrete vragen. De uitslag van deze enquête wordt eind maart gepresenteerd. Een terugkoppeling naar bewoners en familie hoort daar natuurlijk ook bij.

Ook de ondernemingsraad (OR) van Markenheem heeft wekelijks contact met de bestuurder. Digitaal vergaderen hoort daar ook bij tegenwoordig. De OR kijkt vooral naar zaken waar medewerkers tegenaan lopen. “We bespreken de werkdruk van collega’s, maar ook de bereikbaarheid van collega’s tijdens het thuiswerken. Als OR moet je goed luisteren naar collega’s. Wat speelt er op de werkvloer? En waar lopen collega’s tegenaan. In het begin van de coronaperiode verstuurde Markenheem op vrijdagmiddag nieuwe maatregelen. Dat was praktisch niet zo handig” aldus Monique “Maar ook geven we als OR aan dat onze medewerkers geen politieagent zijn. Want ondanks alle maatregelen waren er in de praktijk toch mensen die dit negeerden”.
Wel horen we veel opmerkingen over het dragen van de mondneusmaskers. Het is benauwd en lastig en onpersoonlijk. Niet even die glimlach naar de bewoner en bezoekers. Als het kan geef dan de medewerker zo snel mogelijk hun gezicht terug.
Onlangs is er een “Kijk op medewerkers” enquête geweest onder alle medewerkers. In dit onderzoek zijn ook een aantal corona-gerelateerde vragen gesteld. “De ondernemingsraad buigt zich over de antwoorden, maar wil graag na de zomer concreet aan medewerkers nogmaals de ervaringen vragen. Om zo in de toekomst te leren van de goede en mindere goed dingen”.

Tot slot sluiten de dames het interview af met de woorden: Iedereen doet zijn stinkende best. Samen moeten we het doen. Of je nu bewoner, familie of medewerker bent.

Het is 19 maart 2020, de verpleeghuizen gaan op slot in Nederland. Ook de zorglocaties bij Markenheem. Een vreemde en bizarre situatie. Voor onze bewoners, maar ook voor onze medewerkers. De centrale cliëntenraad, lokale raden en de ondernemingsraad van Markenheem hebben sinds die dag niet stil gezeten.

Wij zijn in gesprek met Mieke Janssen, voorzitter van de centrale cliëntenraad (CCR) en Monique Ploeger, voorzitter van de ondernemingsraad (OR). “Vanaf begin april zijn wij als CCR wekelijks op de hoogte gehouden door de bestuurder a.i. Aukje van Kalsbeek”, vertelt Mieke. “De stand van zaken wordt wekelijks gedeeld maar er wordt ook om advies gevraagd. Dat kan zijn over de bezoekersregeling of een mondkapjesplicht. Allerlei zaken die onze bewoners en/of familie aan gaat. “Op een gegeven moment hebben wij het advies gegeven om in elke brief die door Markenheem wordt gestuurd naar bewoners en familie te vermelden dat dit besproken is met de CCR. “Op deze manier weet men dat de medezeggenschap op de hoogte is”.
“Onze CCR-leden zijn allen voorzitter van de lokale cliëntenraad. Helaas konden de lokale cliëntenraden niet bij elkaar komen in de locaties afgelopen jaar. Daarom was het belangrijk dat alle voorzitters nauw contact onderhielden met de teammanagers zorg op de locatie. Hoe gaat het met de bewoners, wat speelt er op locatie en waar loopt men in de praktijk tegenaan? De samenwerking met de teammanagers, maar ook het contact met de bestuurder wordt als zeer prettig ervaren in deze moeilijke tijd, we wisten elkaar te vinden. Het waren en zijn nog steeds drukke en ongewisse tijden”, aldus Mieke “Maar we weten allemaal waar we het voor doen. En dat zijn de bewoners en cliënten van Markenheem
Voor de bewoners en familie was en is het een heftige periode. Daarom heeft de CCR onlangs een enquête uitgezet. De enquête is ook gericht aan de cliënten die van Markenheem Wijkverpleging ontvangen. Waar liep men tegenaan, wat ging goed of minder goed. Simpele, maar concrete vragen. De uitslag van deze enquête wordt eind maart gepresenteerd. Een terugkoppeling naar bewoners en familie hoort daar natuurlijk ook bij.

Ook de ondernemingsraad (OR) van Markenheem heeft wekelijks contact met de bestuurder. Digitaal vergaderen hoort daar ook bij tegenwoordig. De OR kijkt vooral naar zaken waar medewerkers tegenaan lopen. “We bespreken de werkdruk van collega’s, maar ook de bereikbaarheid van collega’s tijdens het thuiswerken. Als OR moet je goed luisteren naar collega’s. Wat speelt er op de werkvloer? En waar lopen collega’s tegenaan. In het begin van de coronaperiode verstuurde Markenheem op vrijdagmiddag nieuwe maatregelen. Dat was praktisch niet zo handig” aldus Monique “Maar ook geven we als OR aan dat onze medewerkers geen politieagent zijn. Want ondanks alle maatregelen waren er in de praktijk toch mensen die dit negeerden”.
Wel horen we veel opmerkingen over het dragen van de mondneusmaskers. Het is benauwd en lastig en onpersoonlijk. Niet even die glimlach naar de bewoner en bezoekers. Als het kan geef dan de medewerker zo snel mogelijk hun gezicht terug.
Onlangs is er een “Kijk op medewerkers” enquête geweest onder alle medewerkers. In dit onderzoek zijn ook een aantal corona-gerelateerde vragen gesteld. “De ondernemingsraad buigt zich over de antwoorden, maar wil graag na de zomer concreet aan medewerkers nogmaals de ervaringen vragen. Om zo in de toekomst te leren van de goede en mindere goed dingen”.

Tot slot sluiten de dames het interview af met de woorden: Iedereen doet zijn stinkende best. Samen moeten we het doen. Of je nu bewoner, familie of medewerker bent.

Terug naar het overzicht