Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Actueel

Intensieve samenwerking Azora en Markenheem

De toenemende zwaardere zorgvraag in Oost-Gelderland maakt het noodzakelijk om op het terrein van behandeling intensiever samen te gaan werken in de regio. Om deze zorg en behandeling te waarborgen, is er een langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend tussen ouderenzorgorganisaties Azora en Markenheem.

Kwetsbare ouderen in Oost-Gelderland
Azora en Markenheem bieden elk zorg en behandeling aan kwetsbare ouderen met complexe problematiek.