Sluiten Markenheem@home CliëntenPortaal

Momenten van geluk

In gesprek met Greet Peters, activiteitenbegeleider/vrijwilligerscoördinator en Arjan Hoendervanger, welzijnscoach. Beiden zijn werkzaam op De Zonnekamp en met hen in gesprek over de veranderingen in deze vernieuwde locatie van Markenheem.

Onlangs is er een feestelijke opening geweest van dit nieuwe gebouw en net zoals je dit vaak doet wanneer je ergens gaat wonen, zo heeft De Zonnekamp ook buurtgemaakt. De hele buurt was uitgenodigd om getuige te zijn van dit gebeuren en uiteindelijk zijn er in totaal 75 personen wezen kijken. Doordat ze voor een periode van vier jaar in Doetinchem in een tijdelijke opvang verbleven zijn veel vrijwilligers afgehaakt. De afstand Zelhem-Doetinchem was voor de meeste vrijwilligers blijkbaar te groot. “Deze moeten we helemaal opnieuw werven” zegt Greet, “en dat is een hele klus. Zonder vrijwilligers kun je weinig activiteiten aanbieden.” “Een nieuwe locatie vraagt ook een verandering van werkwijze,” vervolgt Greet, “Je moet als ware een nieuwe structuur weten te vinden die past bij de locatie en haar bewoners. Op dit moment ben ik bezig om de bewoners persoonlijke aandacht te geven, kijken waar hun interesses liggen en daarop een activiteit proberen af te stemmen dat bij hen past zodat de eigenwaarde gewaarborgd blijft. Om een voorbeeld te geven: op dit moment is er een bewoner die graag wandelt en het programma in de buurt rondbrengt.” Over zijn functie als welzijnscoach zegt Arjan het volgende. “Op dit moment zitten we in een pilotfase. Wat wij voor ogen hebben, is dat wij nadrukkelijk
in beeld willen krijgen hoe wij het welzijn van de bewoner, door in gesprek te gaan met bewoner en
mantelzorger, nog meer kunnen laten aansluiten op de individuele behoeftes. Wij zien toch steeds meer bij onze bewoners met dementie groepsactiviteiten minder vaak wenselijk zijn. Een mooi voorbeeld wat uit een behoefte naar voren kwam: Wij hebben een volière aangeschaft en in samenwerking met de vogelvereniging tropische vogels uitgezocht. Enkele bewoners ontfermen zich nu over het water en voer. Andere bewoners vinden rust bij het geluid en de aanblik van deze vogels. En zo snijdt het mes aan twee kanten. Het blijft echter zoeken naar de juiste aanpak. We zijn constant aan het bruggenbouwen, verbindingen leggen. We proberen meer op de wensen van de bewoners in te inspelen, kijken waar het geluk van deze bewoners nog ligt.”

Op de foto Arjan Hoendervanger en Greet Peters

Dit verhaal is geschreven door Harma Koopal voor Thuis bij Markenheem editie 26

 

Terug naar het overzicht