Samen doen is het sleutelwoord

We zijn in gesprek met Cindy Spijkers, zij werkt al vanaf 1999 bij Markenheem. Eerst als Verzorgende
IG in De Zonnekamp. Vanaf 2013 heeft Cindy de opleiding verpleegkunde gevolgd aan Het Graafschap
College en zij is sinds oktober 2016 aan het werk als verpleegkundige binnen Schavenweide. Daarnaast
was ze tot voor kort een aantal jaren praktijkbegeleider voor collega’s die binnen Markenheem hun opleiding als helpende, verzorgende en verpleegkunde volgen. Nu werkt Cindy 12 uur per week in Schavenweide en 16 uur per week als Verpleegkundige Palliatieve zorg.

Wanneer spreek je over palliatief? Palliatieve zorg is zorg die gericht is op het verlichten van klachten bij een levensbedreigende ziekte. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor palliatieve patiënten én naasten. Het is belangrijk om gezamenlijk goede en duidelijke afspraken te maken zodat de cliënt, diens naasten en andere betrokkenen de neus dezelfde kant op hebben staan en naar hetzelfde doel streven.

Cindy, je bent begonnen aan een nieuwe opleiding Palliatieve Zorg. Vertel. Uit verschillende ervaringen in werk en privé heb ik altijd de interesse gehad om later meer te willen gaan werken in de palliatieve zorg. Ik weet uit ervaring dat het gewoon belangrijk en fijn is dat er samen goede afspraken worden gemaakt over het beleid in de palliatieve fase. Zodat je met alle betrokkenen werkt aan de wensen en behoeften van de cliënt en diens naasten. Binnen Markenheem werken we met verschillende aandachtsvelders waaronder de aandachtsvelder palliatieve zorg. Deze groep aandachtvelders bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. Ook Markenheem vindt het belangrijk dat iemand het proces rondom de palliatieve fase bewaakt en monitort.

Dus toen heb je gesolliciteerd?
Klopt. Het was nu of nooit. Dit moest ik gaan doen. Een opleidingsplek Verpleegkundige Palliatieve zorg.
Daar heb ik op gesolliciteerd. Als verpleegkundige was ik druk met de ADL (= de dagelijkse verzorging
van de zorgvragers en de zorg rondom de bewoner), maar als verpleegkundige palliatieve zorg heb ik vooral gesprekken met de bewoner en diens naasten om hun wensen te bespreken in de palliatieve fase.
Hierbij heeft de behandelende arts ook een belangrijke rol en hebben we verschillende evaluatiemomenten. De wensen evalueer ik met regelmaat met de bewoner en eventueel diens naasten. Dit kan wekelijks, om de week of bijvoorbeeld één keer in de maand. Deze evaluatie wordt indien nodig teruggekoppeld met de verschillende betrokkenen. Uiteraard is goede verslaglegging van de evaluaties
belangrijk. Hierdoor zijn zowel de familie/mantelzorger als de betreffende zorgmedewerkers op de hoogte van de gemaakte afspraken en wensen rondom het beleid.

Waar wordt de opleiding gegeven?
De opleiding volg ik aan de HAN in Nijmegen en bestaat uit negen bijeenkomsten van 8 uur en 120 uur zelfstudie waarin ik veel casussen moet uitwerken die ik tegenkom in de praktijk. De casussen – deze zijn anoniem geschreven - bespreek ik met mijn medestudenten zodat we ook van elkaar leren. Zelf reflecteer ik op wat goed ging en wat beter kon. Deze punten neem ik nadien weer mee in de
praktijk.

Je bent onlangs gestart met de opleiding? Klopt. Sinds 17 april ga ik één keer in de drie weken
naar de HAN. Ik heb nu twee lesdagen gehad, die ik als erg leerzaam ervaar. Binnen Markenheem is de
Verpleegkundige Palliatieve zorg een nieuwe functie. Leren in de praktijk doe ik binnen het Slingelandziekenhuis en collega-organisatie Azora. Daarnaast zit ik in het Palliatief Netwerk. Hoe meer kennis hoe beter. Als Verpleegkundige Palliatieve zorg heb ik zowel aandacht voor de cliënt als voor diens naasten. Ik vind het belangrijk om een goede samenwerking te hebben en korte lijnen met
de cliënt, diens naasten en alle betrokken disciplines om er samen voor te zorgen dat we aan alle kanten de kwaliteit en comfort kunnen bieden die nodig is.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Cindy Spijkers, via 0314 - 376010.

We zijn in gesprek met Cindy Spijkers, zij werkt al vanaf 1999 bij Markenheem. Eerst als Verzorgende
IG in De Zonnekamp. Vanaf 2013 heeft Cindy de opleiding verpleegkunde gevolgd aan Het Graafschap
College en zij is sinds oktober 2016 aan het werk als verpleegkundige binnen Schavenweide. Daarnaast
was ze tot voor kort een aantal jaren praktijkbegeleider voor collega’s die binnen Markenheem hun opleiding als helpende, verzorgende en verpleegkunde volgen. Nu werkt Cindy 12 uur per week in Schavenweide en 16 uur per week als Verpleegkundige Palliatieve zorg.

Wanneer spreek je over palliatief? Palliatieve zorg is zorg die gericht is op het verlichten van klachten bij een levensbedreigende ziekte. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor palliatieve patiënten én naasten. Het is belangrijk om gezamenlijk goede en duidelijke afspraken te maken zodat de cliënt, diens naasten en andere betrokkenen de neus dezelfde kant op hebben staan en naar hetzelfde doel streven.

Cindy, je bent begonnen aan een nieuwe opleiding Palliatieve Zorg. Vertel. Uit verschillende ervaringen in werk en privé heb ik altijd de interesse gehad om later meer te willen gaan werken in de palliatieve zorg. Ik weet uit ervaring dat het gewoon belangrijk en fijn is dat er samen goede afspraken worden gemaakt over het beleid in de palliatieve fase. Zodat je met alle betrokkenen werkt aan de wensen en behoeften van de cliënt en diens naasten. Binnen Markenheem werken we met verschillende aandachtsvelders waaronder de aandachtsvelder palliatieve zorg. Deze groep aandachtvelders bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. Ook Markenheem vindt het belangrijk dat iemand het proces rondom de palliatieve fase bewaakt en monitort.

Dus toen heb je gesolliciteerd?
Klopt. Het was nu of nooit. Dit moest ik gaan doen. Een opleidingsplek Verpleegkundige Palliatieve zorg.
Daar heb ik op gesolliciteerd. Als verpleegkundige was ik druk met de ADL (= de dagelijkse verzorging
van de zorgvragers en de zorg rondom de bewoner), maar als verpleegkundige palliatieve zorg heb ik vooral gesprekken met de bewoner en diens naasten om hun wensen te bespreken in de palliatieve fase.
Hierbij heeft de behandelende arts ook een belangrijke rol en hebben we verschillende evaluatiemomenten. De wensen evalueer ik met regelmaat met de bewoner en eventueel diens naasten. Dit kan wekelijks, om de week of bijvoorbeeld één keer in de maand. Deze evaluatie wordt indien nodig teruggekoppeld met de verschillende betrokkenen. Uiteraard is goede verslaglegging van de evaluaties
belangrijk. Hierdoor zijn zowel de familie/mantelzorger als de betreffende zorgmedewerkers op de hoogte van de gemaakte afspraken en wensen rondom het beleid.

Waar wordt de opleiding gegeven?
De opleiding volg ik aan de HAN in Nijmegen en bestaat uit negen bijeenkomsten van 8 uur en 120 uur zelfstudie waarin ik veel casussen moet uitwerken die ik tegenkom in de praktijk. De casussen – deze zijn anoniem geschreven – bespreek ik met mijn medestudenten zodat we ook van elkaar leren. Zelf reflecteer ik op wat goed ging en wat beter kon. Deze punten neem ik nadien weer mee in de
praktijk.

Je bent onlangs gestart met de opleiding? Klopt. Sinds 17 april ga ik één keer in de drie weken
naar de HAN. Ik heb nu twee lesdagen gehad, die ik als erg leerzaam ervaar. Binnen Markenheem is de
Verpleegkundige Palliatieve zorg een nieuwe functie. Leren in de praktijk doe ik binnen het Slingelandziekenhuis en collega-organisatie Azora. Daarnaast zit ik in het Palliatief Netwerk. Hoe meer kennis hoe beter. Als Verpleegkundige Palliatieve zorg heb ik zowel aandacht voor de cliënt als voor diens naasten. Ik vind het belangrijk om een goede samenwerking te hebben en korte lijnen met
de cliënt, diens naasten en alle betrokken disciplines om er samen voor te zorgen dat we aan alle kanten de kwaliteit en comfort kunnen bieden die nodig is.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Cindy Spijkers, via 0314 – 376010.

Terug naar het overzicht